Pestovanie ľudských buniek v telách zvierat

05. 08. 2019

Japonsko sa stalo prvou krajinou na svete, ktorá umožní pestovanie ľudských buniek v telách zvierat.

logo Televíznej stanice STV 1(02. 08. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Daniela Simanová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Japonsko sa stalo prvou krajinou na svete, ktorá umožní pestovanie ľudských buniek v telách zvierat. Mali by tak vzniknúť celé orgány. Tie by potom mohli transplantovať pacientom. Revolučný koncept by teoreticky mohol zachraňovať životy. Na druhej strane vzniká otázka o tom, či ide o etický postup.”

Daniela Simanová, redaktorka: „Japonské ministerstvo vedy schválilo návrh výskumníka tokijskej univerzity naštepiť ľudské bunky do myší, potkanov a prasiat a následne ich transplantovať do iných zvierat. Cieľom je vypestovať ľudské orgány a použiť ich v organizme človeka. Japonci zatiaľ experimentovali s kmeňovými bunkami myší, ktoré vložili do potkanieho embrya a vypestovali funkčnú obličku z buniek myší v tele potkana."

Hiromitsu Nakauchi, profesor Tokijskej univerzity: „Vyhodnotili sme, že tento výskum nie je v rozpore s etickými princípmi. Chceli by sme objaviť spôsob, ako vytvoriť ľudské orgány tak rýchlo, ako to bude možné.”

Daniela Simanová: „Už v roku 2017 výskumníci úspešne vyliečili diabetes u myší s pankreasom, ktorý vyrástol u potkana. S tým, či je možné, aby orgán vyvinutý v tele zvieraťa efektívne fungoval pre človeka sa zaoberajú aj slovenskí vedci."

Peter Celec, lekár a vedec, Lekárska fakulta UK, Bratislava: „Je to možné. Je možné, aby takýto orgán fungoval už to v podstate bolo aj ukázané, aj keď na iných živočíšnych experimentálnych druhoch. Dokonca tá možnosť, alebo ten spôsob, ktorý popísal tento japonský vedec, umožňuje individuálne vypestovať pre konkrétneho pacienta takýto orgán."

Jozef Glasa, lekár, bioetik: „Pravdepodobne ešte vo veľmi vzdialenej budúcnosti by sa dali obličky, srdiečko, pečeň, orgány, tkanivá človečie presne ušité pre pacienta vlastne pripravovať v zvieratkách, a potom použiť na transplantáciu, tá predstava je úžasná, a to je niečo, čo sa považuje za vysoko etické. Etický problém však nastáva vtedy, keď ľudské bunky, ktoré dáme do toho zvieraťa na miesto, kde chceme, aby vznikla oblička, pankreas, srdiečko a iné orgány, tkanivá preemigrujú z tohoto miesta na miesta, kde ich nechceme.”

Daniela Simanová: „Ak by vedci v budúcnosti tento výskum dotiahli do úspešného konca, chov zvierat by mohol mať aj ďalší dôvod. Do spoločnosti by to mohlo priniesť nielen medicínsky pokrok, ale aj rozsiahlu spoločenskú morálnu diskusiu."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
biotechnológie v zdravotníctve, inovácie, výskum, etika

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač