Teologický kongres o nádeji

30. 08. 2019

Ústrednou témou významného teologického kongresu, ktorý sa koná v Bratislave, je hľadanie odpovede na otázku o nádeji. Ide o najväčšie podujatie svojho druhu v strednej Európe. Do hlavného mesta pricestovalo vyše 240 teológov z dvadsiatich piatich krajín. Hlavným organizátorom kongresu je dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity prof. Miloš Lichner.

Televízna stanica TA 3 - logo(28. 08. 2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Vlado Lichvár, Daniela Piršelová)

Daniela Piršelová, moderátorka: „Kde leží naša nádej? To je ústrednou témou významného teologického kongresu, ktorý sa začal v Bratislave. Ide o najväčšie podujatie svojho druhu v strednej Európe. Do nášho hlavného mesta pricestovalo vyše 240 teológov z dvadsiatich piatich krajín."

Vlado Lichvár, redaktor: „Bratislava bude až do soboty teologickou metropolou starého kontinentu. Na kongres pricestovali významné osobnosti európskej, ale aj svetovej teológie. Ústrednou témou je hľadanie odpovede na otázku o nádeji."

Jean-Claude Hollerich, prezident Komisie biskupských konferencií EÚ: „Podľa mňa by kresťania mali hľadať nádej v Bohu. Sú tu ale aj otázky pozemské, na ktoré treba reagovať. Teraz nehovorím o teológii, ale o ochrane životného prostredia. Musíme sa správať viac zodpovedne. Nemôžeme ničiť našu planétu a tejto téme by sa mala venovať aj cirkev."

Vlado Lichvár: „Hlavným organizátorom kongresu je dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity profesor Miloš Lichner. Podľa neho na Slovensku vyrastajú odborníci, ktorých začínajú brať vážne aj svetoví teológovia."

Miloš Lichner, dekan TU TF Bratislava: „Sú to predovšetkým nové témy, nové argumenty, nové pohľady, ktoré nám otvárajú dvere, otvárajú horizonty a toto je dôležité."

Vlado Lichvár: „Miloš Lichner bude novým prezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu. Vo funkcii vystrieda súčasnú šéfku Marie-Jo Thielovú z Francúzska."

Marie-Jo Thielová, Európska spoločnosť pre katolícku teológiu: „Ženy nemali v spoločnosti ani v cirkvi svoje miesto. To sa začína postupne meniť, pretože aj ženy majú v otázke teológie čo povedať. Ja som šéfkou Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu. Na tomto poste mal vystrieda Miloš. Po ňom to ale bude opäť žena a to je pozitívne."

Vlado Lichvár: „Európska spoločnosť pre katolícku teológiu združuje vyše 800 odborníkov z celej Európy. Organizácia chce byť priesečníkom medzi cirkvou a spoločnosťou. Je teda lojálna cirkvi, ale v rámci akademických štandardov ponúka aj konštruktívnu kritiku súčasných pomerov."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
konferencie, filozofické vedy, etika a teologické vedy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač