WHO: Mikroplasty vo vode nie sú veľké riziko

23. 08. 2019

Súčasné množstvo mikroplastov v pitnej vode nie je pre ľudí také škodlivé ako sa predpokladalo. Vyplýva to zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie.

logo Televíznej stanice STV 1(22. 08. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Martina Orságová/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Súčasné množstvo mikroplastov v pitnej vode nie je pre ľudí také škodlivé ako sa predpokladalo. Vyplýva to zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie. Má to však jedno veľké ale. Organizácia upozorňuje, že k dispozícii je len veľmi málo údajov. Odborníci by sa preto mali zamerať na dôkladnejší výskum.“

Martina Orságová, redaktorka: „Plastové čiastočky v ľade Arktídy, či v dažďových kvapkách v Amerike. Správy, ktoré v poslednom čase znepokojili vedcov, aj bežných ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia ale najnovšie tvrdí, že obavy sú nateraz zbytočne veľké.“

Bruce Gordon, koordinácia čistoty vody a sanitačných opatrení WHO: „Mikroplasty sú v balenej vode, vode z vodovodu, morskej vode a samozrejme aj v podzemných vodách. O tom niet pochýb. No hlavným odkazom našej správy je, že drvivá väčšina mikroplastov bez problémov prejde naším tráviacim systémom a zdravotné riziko pre konzumentov je skutočne veľmi nízke.“

Martina Orságová: „Profesor Pavel Alexy z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie tvrdí, že napríklad prítomnosť mikroplastov aj v našej vode nie je žiadne tajomstvo, ale fakt.“

Pavel Alexy, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU BA: „Každým jedným praním sa uvoľňujú veľmi malé častice z tých syntetických alebo plastových vlákien z odevov do vody. A keďže sa dostanú do vody, do odpadných vôd, aj po tom ošetrení na čističkách odpadových vôd tam jednoducho zostanú. A raz sa do toho reťazca museli dostať tak či tak.“

Martina Orságová: „Za mikroplasty sa všeobecne považujú čiastočky menšie ako pol centimetra. Túto problematiku skúma aj Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied. Na ich stránke sa pred časom objavil článok, ktorý popisuje závery správy európskych výskumníkov.“

Slovenská akadémia vied (text v obraze): „Mikroplasty nepoškodzujú vzhľadom na ich koncentráciu v životnom prostredí a potravinách naše zdravie. Naproti tomu účinky nanoplastov, ktoré sú ťažko merateľné, sú menej popísané.“

Pavel Alexy: „Majú tak malé rozmery, že sú porovnateľné trebárs s pórmi v bunkových stenách. A preto môžu byť nebezpečné, že ak sa už dostanú do bunky, tak môžu napáchať nie celkom správne veci v tej bunke.“

Martina Orságová: „Odborník dodáva, že popri plastoch sú v prírode, najmä vo vode, aj škodlivejšie látky.“

Pavel Alexy: „Napríklad kovová častica alebo nejaká iná, ktoré je polárna, sa môže zúčastňovať takzvaných oxidačno-redukčných reakcií a tie už môžu byť potenciálnym zdrojom ochorení, ktoré by mohli byť veľmi nepríjemné.“

Martina Orságová: „Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že celosvetovo pijú kontaminovanú vodu až dve miliardy ľudí.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač