Zakrivená galaxia

15. 08. 2019

Senzačný objav, naša galaxia nie je plochým diskom, ako sa kedysi myslelo.

logo Televíznej stanice Markíza(10. 08. 2019; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Jozef Demeter/Zlatica Švajdová Puškárová;Viktor Vincze)

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Senzačný objav, naša galaxia nie je plochým diskom, ako sa kedysi myslelo.”

Viktor Vincze, moderátor: „Tím poľských vedcov definitívne potvrdil domnienky o zakrivení Mliečnej dráhy. Podarilo sa im to vďaka špeciálnym obrovskými hviezdam."

Jozef Demeter, redaktor: „Naša Zem sa nachádza v jednom z ramien mliečnej cesty. Pozorovať celú galaxiu sa od nás nedá. Rovnako tak vieme málo o jej štruktúre či histórii.”

Dorota M. Skowron, astrofyzička Varšavskej univerzity (preklad z angličtiny): „Našu galaxiu tvoria miliardy hviezd. Vieme o nej málo čiastočne aj preto, že je extrémne náročné zmerať vzdialenosti hviezd na jej okrajoch.”

Jozef Demeter: „Existujú však super jasné obrie hviezdy, takzvané cefeidy, ktoré pravidelne pulzujú a menia svoju jasnosť.”

Štefan Parimucha, astrofyzik Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:„Majú veľkú žiarlivosť a to znamená vlastne, že ich vidíme aj na veľkú vzdialenosť.”

Pavol Bobík, astrofyzik SAV Košice:„Doba tejto pulzácie dobre súvisí, pekne súvisí so svietivosťou tej hviezdy. Berieme svietivosť a zo svietivosti vieme vzdialenosť a to nám pomôže určiť jej polohu a vytvoriť 3D mapu.”

Jozef Demeter: „A presne to sa teraz podarilo poľským vedcom, ktorí takto odsledovali 2 tisíc hviezd, pričom polovicu z nich sami objavili. Prelomový výskum ukázal, že naša galaxia je na okrajoch zakrivená a má tvar akéhosi písmena S."

Pavol Bobík: „Toto je to zakrivenie, toto tu je rádovo 2 tisíc …”

Jozef Demeter: „Čiže hovoríme asi o 6 tisíc svetelných rokoch vzdialenosť odtiaľ sem?”

Pavol Bobík: „Áno, áno.”

Jozef Demeter: „Prečo je naša galaxia takto zakrivená však ostáva záhadou. Teórie hovoria o pôsobení temnej hmoty, o medzigalaktickom plyne, či vplyve úplne inej galaxie.”

Štefan Parimucha: „Že naša galaxia niekedy v minulosti interagovala, čiže v podstate na ňu pôsobila nejaká trpasličia galaxia v jej blízkosti.”

Jozef Demeter: „Objav zakrivenia galaxie už navždy zmení náš pohľad na vesmír.”

Pavol Bobík: „To sú udalosti, ktoré definuje história vedy, mení náš pohľad na to, ako veci sú. Ak si dlho myslíme, že veci sú nejakým spôsobom, potom zistíme, že sú inak, je to vždy zaujímavé."

Jozef Demeter: „Z Košíc Jozef Demeter, televízia Markíza.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač