Zomrel Miloš Kovačka

08. 08. 2019

Zomrel významný slovenský historik Miloš Kovačka. Bol významnou osobnosťou slovenskej bibliografie a znalcom cirkevných dejín.

logo Televíznej stanice STV 1 (06. 08. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; R/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Vo veku nedožitých sedemdesiatdeväť rokov zomrel významný slovenský historik Miloš Kovačka. Informovala o tom evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Miloš Kovačka bol znalcom cirkevných dejín a významnou osobnosťou slovenskej bibliografie.“

Redaktor: „Miloš Kovačka sa narodil tridsiateho októbra 1940 v Martine. Od roku 1966 pracoval v Bibliografickom ústave Matice slovenskej. Riešil národné programy informatizácie, dejiny národného a kultúrneho dedičstva.“

Pavol Parenička, pracovník Slovenského literárneho ústavu Matice Slovenskej: „Jeho srdcovou záležitosťou bolo zostavovanie bibliografického zborníka. Zasahoval aj v oblasti literárnej vedy, kde sa prezentoval ako archivár, teoretik, ale aj editor prameňov, a to o širokom oblúku, od romantizmu až po realizmus.“

Redaktor: „Pôsobil ako riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice.“

Pavol Parenička: „Aj po svojom odchode do dôchodku v roku 2010 ostal prítomný v slovenskej literárnej vede, v slovenskej publicistike, vyjadroval sa k aktuálnym otázkam a takisto bol aktívny v cirkevnom živote.“

Redaktor: „Významná bola aj jeho činnosť ako svetského funkcionára evanjelickej cirkvi.“

Pavol Parenička: „O to bolestnejšie nás zasiahla táto správa, že ešte pred dvoma dňami sa zúčastnil stého výročia oživotvorenia Matice slovenskej.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy , Iné

Tlač