Archeologické nálezy na Pustom hrade

24. 09. 2019

Pustý hrad vo Zvolene sa stal postupne dôležitým kráľovským sídlom. Počas spravovania hradu županom Demeterom sa tu začali vo veľkom raziť falošné mince. Tento rok tu našli rekordný počet archeologických nálezov. 

Rádio Regina (23. 09. 2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17.00; Marek Pivoluska, Vladimíra Legíňová)

Vladimíra Legíňová, moderátorka: „Keramické nádoby z doby bronzovej, uhorské denáre, aj pravé kráľovské mince. Na Pustom hrade vo Zvolene našli tento rok rekordný počet archeologických nálezov. Špecifické sú aj artefakty z falšovania kráľovských mincí.“

Marek Pivoluska, redaktor: „Pustý hrad vo Zvolene postavený približne v dvanástom storočí sa stal postupne dôležitým kráľovským sídlom. Koncom trinásteho storočia bol správcom hradu zvolenský župan Demeter. Počas jeho spravovania sa začali vo veľkom raziť falošné mince. Hovorí historik Pavol Maliniak.“

Pavol Maliniak, historik: „Tá výroba bola rozvinutá. Ťažko povedať, komu boli tie mince smerované. Mohli byť určené do priľahlého regiónu na miestne trhy. Je možné, že ten správca hradu si chcel týmto spôsobom posilniť svoju pozíciu.“

Marek Pivoluska: „Niektoré falzifikáty mincí boli na prvý pohľad na nerozoznanie od pravých. V súčasnosti ich pravosť určuje numizmatik. Dopĺňa z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre Miloš Čierny.“

Miloš Čierny, Archeologický ústav SAV v Nitre: „Tieto mince boli vyrábané tým spôsobom, že na kovové jadro sa nabíjal tenučký plátok striebra, čiže tá minca nebola rýdza, ale vlastne týmto spôsobom dokázali oklamať vtedajší systém.“

Marek Pivoluska: „Na Pustom hrade našli dosiaľ zhruba dvestopäťdesiat exemplárov sfalšovaných kráľovských mincí vyrobených v tamojších dielňach. Uvádza archeológ Ján Beljak.“

Ján Beljak, archeológ: „Zaujímavé je, že používali staršie razby kráľa Ladislava IV. Možnože aj takto chceli urobiť domnienku, že tie mince sú z rýdzeho striebra, čo teda neboli.“

Marek Pivoluska: „Okrem falošných mincí našli tento rok na Pustom hrade aj pravé kráľovské mince Ondreja II. a Bela IV., či významné praveké artefakty. Opäť archeológ Ján Beljak.“

Ján Beljak: „Na dolnom hrade sme objavili bohatú kolekciu nálezov z neskorej doby kamennej a na hornom hrade zas máme mohutnú vrstvu z mladšej a neskorej doby bronzovej, kde sa nám podarilo objaviť aj veľmi peknú keramiku, dokonca torza nádob, ktoré sa budú dať zrekonštruovať.“

Marek Pivoluska: „Tohtoročná výskumná sezóna začala na Pustom hrade v júni a potrvá do konca októbra. Dosiaľ našli rekordných dvadsaťšesťtisíc exemplárov.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač