Medzihviezdny návštevník

19. 09. 2019

Amatérsky ukrajinský astronóm Borisov objavil pred pár dňami objekt, ktorý k nám letí obrovskou rýchlosťou. To, že záhadné teleso nepochádza z našej Slnečnej sústavy, prezradila jeho nezvyčajná dráha. 

Televízna stanica Markíza(17. 09. 2019; TV Markíza; Televízne noviny; 19.00; Jozef Demeter, Zlatica Švajdová Puškárová)

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Letí k nám z hlbokého vesmíru a vedcov poriadne prekvapil. Záhadný objekt, ktorý je pravdepodobne kométou, nepochádza zo Slnečnej sústavy. Je to iba druhýkrát v histórii, čo pozorujeme teleso z takzvaného medzihviezdneho priestoru.“

Jozef Demeter, redaktor: „C2019Q4, takto označili objekt, ktorý pred pár dňami objavil amatérsky ukrajinský astronóm Borisov. Letí k nám obrovskou rýchlosťou. To, že záhadné teleso nepochádza z našej Slnečnej sústavy, nám prezradila jeho nezvyčajná dráha.“

Štefan Parimucha, astrofyzik, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „Zakrivenie dráhy toho telesa je oveľa väčšie ako pri bežných telesách v našej Slnečnej sústave.“

Pavol Bobík: „Smeruje k ekliptike pod veľkým uhlom a nemá tvar elipsy ani kruhu, je to hyperbola. Prišla z medzihviezdneho priestoru.“

Jozef Demeter: „Iba pred dvoma rokmi sme spozorovali vôbec prvé podobné teleso, ktoré pomenovali Oumuamua. Záhadný objekt vtedy navyše nevysvetliteľne zrýchľoval a aj medzi uznávanými vedcami sa objavili odvážne teórie.“

Štefan Parimucha: „Že môže to byť aj nejaká mimozemská sonda, ale to sa nepotvrdilo zatiaľ.“

Jozef Demeter: „Tak skoro ale ďalší podobný objekt nik nečakal. Hovorilo sa o stovkách až tisícoch rokov.“

Pavol Bobík, astrofyzik SAV: „To je prekvapujúce. Ako keby ich bolo viac než si myslíme.“

Jozef Demeter: „Novo objavené teleso je zrejme kométou, ktorá okolo nášho slnka preletí niekedy v decembri. Ešte pár mesiacov ho budeme môcť pozorovať a potom ho navždy stratíme.“

Pavol Bobík: „On sa ku Slnku nevracia.“

Jozef Demeter: „Toto už nikdy neuvidíme?“

Pavol Bobík: „Toto už nikdy neuvidíme. On ako odíde týmto smerom, už sa stratí, už je preč.“

Jozef Demeter: „Vesmírny objekt sme objavili ešte pred jeho priblížením k Slnku a máme tak dostatok času na jeho pozorovanie.“

Pavol Bobík: „Môže v sebe niesť informácie o tom, ako to je tam ďaleko kdesi, kde my sa teraz nevieme dostať žiadnymi našimi technickými prostriedkami.“

Pavol Rapavý, Slovenský zväz astronómov, Rimavská Sobota: „Na pozorovanie tohto telesa sa zapoja určite všetky veľké ďalekohľady na svete, takže budú veľmi presné fotografické, fotometrické, aj spektrálne pozorovania, takže potom o tomto telese sa určite dozvieme viac.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač