Medzinárodná konferencia venovaná prof. L. Bukovskému, zakladateľovi teórie množín na Slovensku

13. 09. 2019

Konferencia sa koná pri príležitosti 80. narodenín profesora Leva Bukovského, ktorý bol dlhoročným pracovníkom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Zaslúžil sa aj o vznik Katedry matematickej informatiky a bol druhým porevolučným rektorom tejto univerzity.

Rádio Košice(09. 09. 2019; Rádio Košice; Metropolitné správy; 13.00; Redakcia)

Redaktorka: „Dnes sa začala na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach medzinárodná konferencia určená najmä všetkým matematikárom. Podujatie venovali zakladateľovi teórie množín na Slovensku. Viac už hovorí Peter Eliáš z Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied.“

Peter Eliáš, Matematický ústav SAV: „Táto konferencia sa koná pri príležitosti 80. narodenín profesora Leva Bukovského, ktorý bol dlhoročný pracovník Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Pôsobil aj ako rektor tejto univerzity. No a pri tejto výnimočnej príležitosti sme sa rozhodli usporiadať medzinárodnú konferenciu, kde prídu mnohí priatelia profesora Bukovského, jeho spolupracovníci. Takisto máme aj mladých kolegov, ktorí sa zaujímajú o problematiku teórie množín.“

Redaktorka: „Profesor Bukovský sa zaslúžil aj o vznik Katedry matematickej informatiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ a bol druhým porevolučným rektorom tejto univerzity. Dlhoročne sa venoval aj práci so stredoškolskými matematickými talentami.“

Peter Eliáš: „Zažil som ho ako študent. Ako študent som sa veľmi tešil na jeho prednášky, pretože vždy vedel sprostredkovať tie poznatky študentom a presvedčiť ich, že tomu aspoň trochu rozumejú, ale nielen naoko, ale naozaj vysvetliť kľúčové veci, ktoré nás lákali k ďalšiemu štúdiu.“

Redaktorka: „Na konferencii sa zúčastní viac ako sedemdesiat odborníkov a študentov zo šestnástich krajín, ktorí budú prezentovať svoje vedecké výsledky. Program potrvá do piatka.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)  

Kľúčové slová:
matematické vedy, vysoké školy, osobnosti vedy, veda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač