Na vedu a výskum dávame málo peňazí

02. 09. 2019

Oblasť výskumu a vývoja je pre nás z hľadiska objemu peňazí poddimenzovaná a výrazne zaostáva za priemerom Európskej únie. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad.

logo Televíznej stanice TA 3(24. 08. 2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Hana Džurná/Igor Haraj)

Igor Haraj, moderátor: „Oblasť výskumu a vývoja je pre nás z hľadiska objemu peňazí poddimenzovaná a výrazne zaostáva za priemerom Európskej únie. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad. Kontrola vedeckých parkov a výskumných centier ukázala nedostatky, ktoré spôsobilo najmä oneskorené a nedostatočné financovanie."

Hana Džurná, redaktorka: „V roku 2015 Slovensko vynaložilo na výskum a vývoji viac ako deväťsto miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o výrazný nárast. V roku 2017 boli ale výdavky na túto oblasť opäť na úrovni z 2014."

Stanovisko NKÚ (text v obraze): „Chýbajúce financie na vedu v oblasti štrukturálnych fondov neumožňujú rozvoj parkov v takom rozsahu, aby zvýšili šance na presadenie sa v rámci európskeho vedeckého priestoru."

Hana Džurná: „Kontrolóri vidia príčinu aj v tom, že schvaľovacie procesy trvajú dlho. Tak to bolo aj v prípade budovania vedeckých parkov.”

Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie:„My hlavne čo potrebujeme, tak potrebujeme, aby tam permanentne prebiehal výskum, ktorý bude ďaleko kvalitnejší.”

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu (nom. SNS):„My už máme z operačného programu výskum a inovácie vyhlásených takmer sto percent prostriedkov, čiže všetky výzvy a vyzvania, ktoré boli nejakým spôsobom zablokované, sa už podarilo spriechodniť. Naozaj je na tom, aby sme spolu s tými čerpateľmi, prijímateľmi, dokázali tie peniaze k nim dostať.”

Hana Džurná: „Vo financovaní vedy a výskumu sme na chvoste rebríčka nielen v rámci Európskej únie, ale aj Vyšehradskej štvorky. Kontrolný úrad preto upozornil vládu na nedostatočné financovanie a tiež slabé čerpanie peňazí z eurofondov."

Rudolf Kropil: „Vysoké školy sú schopné prijímať ďalšie zdroje na to, aby sme ten vedecký potenciál rozvíjali."

Martina Lubyová: „Žiadame samozrejme navýšenie v oblasti prioritných výdavkov rádovo stámilióny. To, čo sa podarí vyrokovať, ešte nie je jasné.”

Hana Džurná: „Ako príklad dobrej praxe nám môže poslúžiť susedné Česko. Na oblasť vedy a výskumu tam v roku 2012 schválili národné programy udržateľnosti, ktorými zároveň schválili aj výdavky zo štátneho rozpočtu na výskum až do roku 2020. Novovzniknuté vedecké a výskumné centrá tak majú v Česku zabezpečenú finančnú udržateľnosť."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač