Nanoautá raz budú liečiť

13. 09. 2019

Vysoké Tatry navštívil výnimočný vedec svetového formátu, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu Ben Feringa, známy konštruovaním tzv. molekulových motorov. V Starom Smokovci si prevzal zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti. Pätnásť rokov už spolupracuje s prof. Radovanom Šebestom z UK v Bratislave.

Televízna stanica TA 3 - logo(10. 09. 2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský, Jozef Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor: „Vysoké Tatry navštívil výnimočný vedec svetového formátu, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu, Ben Feringa. Si v Starom Smokovci prevzal zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti. Tento vedec je známy konštruovaním takzvaných molekulových motorov. Čoskoro bude mať veľký význam v medicíne, pretože v ľudskom tele by mohli dostať liečivo presne na miesto, kde je to najpotrebnejšie.“

Jozef Slivenský, redaktor: „Molekulový stroj, nanomotor, nanoauto. Pre bežného človeka niečo nepredstaviteľné. Ide však o reálne, veľmi malé štruktúry, ktoré sa pohybujú a to dokonca zadefinovaným smerom. Je to užitočné do takej miery, že profesor Ben Feringa, ktorý takéto nanoauto vytvoril, dostal v roku 2016 spolu s ďalšími dvomi vedcami Nobelovu cenu za chémiu.“

Ben Feringa, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu: „Vytvorili sme nanomotory a nanoautá a vy si môžete myslieť, čo na tej univerzite ten profesor s tými študentmi robí? Hrajú sa s legom ako deti? Vytváranie umelých nanomotorov je však obrovskou výzvou. Dnes už dokážeme rozpohybovať veci vo vašom tele.“

Jozef Slivenský: „Nanoauto sa zrejme raz bude dať využiť pri vývoji takzvaných múdrych liekov. Tie by pôsobili výhradne vo vopred stanovenej lokalite, napríklad v mieste, kde sa nachádza nádor. Profesor Ben Feringa pôsobí na Univerzite Groningen v Holandsku. V pondelok dostal v Bratislave veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského a v utorok vo Vysokých Tatrách zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.“

Ben Feringa: „Tieto ocenenia si veľmi vážim a veľa pre mňa znamenajú. Zdôrazňujú totiž význam vedy a vzdelávania v spoločnosti.“

Radovan Šebesta, profesor Katedry organickej chémie UK: „Sme prejavili v podstate takú nejakú úctu tomu človeku a teda aj vyjadrili v podstate vďaku za tú spoluprácu a tak, čiže ja myslím, že je to dôležité.“

Jozef Slivenský: „Profesor Šebesta sa s profesorom Feringom pozná už pätnásť rokov. Dodnes spolupracujú a vďaka tomu má nositeľ Nobelovej ceny informácie o tom, ako funguje veda na Slovensku.“

Ben Feringa: „V našom laboratóriu bolo niekoľko slovenských študentov, ktorí sa u nás podieľali aj na výskume.“

Jozef Slivenský: „Profesor Ben Feringa už na Slovensku raz bol. Vtedy ale ešte nebol nositeľom Nobelovej ceny. Teraz bolo pozvať ho do našej krajiny, oveľa zložitejšie.“

Mária Omastová, vedúca Ústavu polymérov SAV: „Máme tu širokú komunitu mladých vedeckých pracovníkov z Česka aj zo Slovenska a stretnúť sa s nobelistom a v podstate mať možnosť ho možno aj pozdraviť, porozprávať sa s ním, je skutočne veľký zážitok a určite to ovplyvní možno aj celý život takéhoto mladého človeka.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
chemické vedy, Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy, veda, výskum, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač