SNP zmenilo postavenie Slovákov

02. 09. 2019

logo Televíznej stanice STV 1Význam Slovenského národného povstania je pre naše dejiny kľúčový. Slováci sa zbavili nálepky fašistického kolaboranta, zároveň sa zmenilo ich postavenie v Česko-Slovensku.

(28. 08. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Elena Senková/Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Význam Slovenského národného povstania je pre naše dejiny kľúčový. Slováci sa zbavili nálepky fašistického kolaboranta, zároveň sa zmenilo ich postavenie v Česko-Slovensku. Obnovený štát už nebol štátom jedného politického národa Čecho-Slovákov, ale štátom dvoch bratských národov. Historici hovoria, že povstanie tak predurčilo vývoj k dnešnej samostatnosti.”

Elena Senková, redaktorka: „V Slovenskom národnom povstaní bojovalo šesťdesiattisíc vojakov a dvanásťtisíc partizánov. Množstvo obetí dodnes nepoznáme.”

Peter Šumichrast, historik, Vojenský historický ústav: „Podľa niektorých údajov počas povstania padlo tisíc sedemstodvadsať až päťtisíc príslušníkov česko-slovenskej armády na Slovensku, podľa iných údajov išlo o straty od desať do dvanásťtisíc. Čo sa týka príslušníkov partizánskych jednotiek, tento údaj v podstate nebol vyčíslený aj vzhľadom na to, že títo príslušníci padli nielen na povstaleckom území, ale samozrejme aktívne pôsobili aj na území obsadenom nemeckými okupačnými vojskami.”

Elena Senková: „Obete povstalcov a to, že sa nacistom dokázali brániť dva mesiace, vzbudili celoeurópsky rešpekt. Pre slovenských politikov sa povstanie stalo argumentom pri rokovaniach o rovnocennom postavení Slovákov v Česko- Slovensku.”

Marek Syrný, historik, Múzeum SNP: „Český národ, alebo teda český nacionalizmus nebol pripravený na to, aby plne akceptoval Slovákov. Vždy tu bola veľká miera neistoty, že keď sa dajú príliš veľké právomoci Slovensku, tak Slovensko sa skôr, či neskôr odtrhne.”

Stanislav Mičev, historik, riaditeľ Múzea SNP: „Keby nebolo Slovenské národné povstanie, tak postavenie Slovákov po druhej svetovej vojne v Česko-slovenskej republike by bolo veľmi otázne. Pretože hlavne Edvard Beneš bol striktným zástancom toho, že Slováci zradili a pomohli rozbiť Česko-slovenskú republiku, kolaborovali s nacistickým Nemeckom a Slovenské národné povstanie nás od tohto biľagu jednoznačne očistilo.”

Elena Senková: „Po komunistickom prevrate sa však politika opäť vrátila k pražskému centralizmu. Počas Pražskej jari a po Nežnej revolúcii sa však samostatnosť Slovenska, odkaz Slovenského národného povstania, znovu vrátila do politického a občianskeho života.”

Dušan Kováč, historik, Historický ústav SAV: „Slovensko je aj dnes ako nástupnický štát Česko-Slovenska historicky na strane víťazov druhej svetovej vojny. Ostatné satelity Hitlerove boli vlastne považované za štáty porazené.”

Elena Senková: „Slovenskí predstavitelia sú preto dodnes pozývaní na oslavy konca vojny ako víťazi.”


Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač