Urýchľovač začne slúžiť vedcom

20. 09. 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu schválilo spustenie ruského urýchľovača. Pacienti si však na zariadenie budú musieť ešte počkať. Ministerka  Martina Lubyová uviedla, že režim bude mať dve fázy. V prvej fáze by mala byť zameraná na vedecké účely a druhá fáza zdravotnícka starostlivosť.

TV TA 3

(19. 09. 2019; TV TA3; Hlavné správy; 18.30; Peter Revús, Daniela Piršelová)

Daniela Piršelová, moderátorka: „V prípade nekonečného príbehu protónového centra v Ružomberku došlo k zásadnému zvratu. Ministerstvo školstva schválilo spustenie ruského urýchľovača. Pacienti si však na zariadenie budú musieť ešte počkať. Najbližšie roky bude totiž slúžiť vedcom.“

Peter Revús, redaktor: „Vo februári sme informovali o tom, že protónovému urýchľovaču chýbajú na spustenie dôležité súčiastky. Ministerstvo školstva napokon poskytlo na ich zakúpenie z Nemecka takmer stodvadsaťtisíc eur. Približne rovnakú sumu investuje aj do následnej prevádzky.“

Igor Čombor, riaditeľ protónového terapeutického centra: „Prídu ruskí odborníci, ktorí dokončia montáž synchrotrónu a začne technická certifikácia tohoto prístroja na to, aby mohol slúžiť na vedeckovýskumné účely.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu (nom. SNS): „Ten režim bude mať dve fázy. Prvá je teda veda a výskum, vedecké účely, spustenie prístroja, začatie meraní a druhá fáza by už mala byť naozaj tá rutinná, zdravotnícka starostlivosť.“

Peter Revús: „Na prístroj sadal prach deväť rokov. Štát mal spočiatku záujem o jeho spustenie. Neskôr ho chcel poslať späť do Ruska. Až ministerstvo školstva začiatkom tohto roka rozhodlo, že ho predsa len spustí.“

Martina Lubyová: „Určite to nie je do starého železa. My sme naozaj predtým, než sme sa rozhodli ho dofinancovať, tak sme mali konzultácie s rôznymi vedeckými pracoviskami a máme naozaj dlhý zoznam pracovísk, univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, tímy, ktoré majú záujem na tomto prístroji merať.“

Peter Revús: „V protónovom centre v Ružomberku čakajú dlhé roky na spustenie urýchľovača aj pracovníci Slovenskej akadémie vied so svojím špeciálnym vybavením. Zatiaľ sa však musia venovať iným projektom.“

(začiatok archívneho záznamu, 1. 2. 2019)

Dušan Dobrota, vedúci Ústavu lekárskej biochémie JLF UK v Martine: „Je možné ho využiť pri terapii niektorých typov nádorov, rovnako je možné ho využiť na experimentálne účely predovšetkým pri štúdiu účinkov protónového žiarenia na biologické objekty.“

Anton Lacko, Klinika nukleárnej medicíny ÚNV Ružomberok: „Príkladom je susedné Poľsko, kde v priebehu posledných rokov sa zriadili dve protónové pracoviská, ktoré sú fungujúce. Takže toto je pre Slovensko veľkým mínusom.“

(koniec archívneho záznamu, 1. 2. 2019)

Peter Revús: „Zložitejšie je to ale s medicínskou časťou, do ktorej treba investovať ďalší milión eur. Ministerstvo školstva to chce zvládnuť s pomocou rezortu zdravotníctva. To sa ale odvoláva na ministerstvo obrany, keďže centrum je vo Vojenskej nemocnici. Rezort obrany však tvrdí, že s projektom už nemá nič, keďže prešlo pod ministerstvo školstva.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
zdravotné vedy, vysoké školy, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy , Spoločenské vedy

Tlač