Vedci si prevzali Ceny Fides et ratio

23. 09. 2019

Viera a rozum sa navzájom nevylučujú. Povedali to slovenskí vedci pri preberaní Cien Fides et ratio, čiže viera a rozum. Biskupská konferencia ich udeľuje výskumníkom, ktorí sa zaslúžia o dialóg medzi vierou a vedou. Laureátmi sú Ján Grác a Miroslav Saniga. 

RTVS Jednotka(20. 09. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Emília Lengyelová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Viera a rozum sa navzájom nevylučujú. Povedali to slovenskí vedci pri preberaní Cien Fides et ratio, čiže viera a rozum. Biskupská konferencia ich udeľuje výskumníkom, ktorí sa zaslúžia o dialóg medzi vierou a vedou."

Emília Lengyelová, redaktorka: „Jedným z laureátov je vedec a psychológ Ján Grác. Venoval sa skúmaniu psychológie mravnosti."

Ján Grác, laureát Ceny Fides et ratio: „Ja som v tom veku, kedy sa bilancuje a toto je tiež jedno také bilancovanie, by som povedal, čo som urobil z aspektu napríklad dialógu medzi vedou a náboženstvom."

Emília Lengyelová: „Miroslav Saniga sa venuje štúdiu ekológie a vtáctva. So Slovenskou televíziou nakrútil niekoľko náučno-vedeckých filmov. K téme ochrany prírody napísal aj tisícky vedeckých prác. Ľudí vyzýva, aby boli k životnému prostrediu šetrnejší.”

Miroslav Saniga, laureát Ceny Fides et ratio: „Všetci sa snažíme si okolo domu dať zámockú dlažbu, čo najmenej trávy, aby bolo okolo nás. Nechcem, aby sa tie deti dožili toho, že budú len naozaj počuť spev vtákov z ampliónov a že budeme mať umelé kvety v záhrade.”

Emília Lengyelová: „Spájať náboženstvo s rozumom nebolo v minulosti bežné. Dnes by podľa vedcov nemohlo jedno bez druhého jestvovať."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Celkom isto môžeme povedať, že kde končí veda, tam začína viera. A preto oni nie sú vôbec v nejakom rozpore."

František Rábek, predseda Rady konferencie biskupov Slovenska: „Viera a rozum sú ako dve krídla, ktorými sa ľudský duch povznáša k poznaniu pravdy.”

Emília Lengyelová: „Konferencia biskupov odovzdala Ceny Fides et ratio piatykrát.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB) 

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy

Tlač