Vízia a stratégia rozvoja Slovenska

25. 09. 2019

Podľa dokumentu Vízia a stratégia rozvoja má byť Slovensko krajinou úspešných udržateľne sa rozvíjajúcich regiónov, ktorá poskytne kvalitné a bezpečné prostredie pre zdravý a plnohodnotný život všetkých obyvateľov. Strategický dokument predstavil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

TV TA 3(23. 09. 2019; TV TA 3; Hlavné správy; 18.30; Daniel Horňák, Jozef Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor: „Ako docieliť, aby Slovensko bolo o desať rokov úspešnou a vyspelou krajinou? Na túto otázku má dať odpoveď strategický dokument, ktorý na národnom konvente predstavil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.“

Daniel Horňák, redaktor: „Čo je dlhodobým cieľom Slovenska? Podľa dokumentu Vízia a stratégia rozvoja má byť Slovensko krajinou úspešných udržateľne sa rozvíjajúcich regiónov, ktorá poskytne kvalitné a bezpečné prostredie pre zdravý a plnohodnotný život všetkých obyvateľov. Dokument na sedemdesiatich stranách približuje priority jednotlivých oblastí a ako uspieť k ich naplneniu. Ide o návrh, o ktorom diskutovali zástupcovia z rôznych oblastí spoločnosti.“

Richard Raši, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu (Smer-SD): „Dnes po vystúpení zástupcov jednotlivých sektorov občianskej spoločnosti bude priestor na diskusiu a doplnenie ďalších podnetov do tohto dokumentu tak, aby nebol spochybňovaný bez ohľadu na to, kto bude práve vo vláde.“

Daniel Horňák: „Dokument sa zameriava na kľúčové oblasti, akými sú bezpečnosť a zdravie obyvateľov, či kvalitné životné prostredie. To, či budeme úspešnou krajinou, ktorá si bude môcť dovoliť financovanie týchto oblastí, ale vo veľkej miere bude závisieť od toho, či uspejeme v medzinárodnej konkurencii a tam majú napríklad zástupcovia firiem veľké otázniky. Tvrdia, že najprv musí prísť zásadné zlepšenie sa v kvalite nášho školstva.“

Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov: „My dlhodobo tlačíme maturitu z matematiky. Slovensko je druhá, alebo tretia najpriemyselnejšia krajina Európy. Ak si to chceme udržať, musíme výrazne pridať vo vzdelaní smerom na prírodné vedy.“

Daniel Horňák: „Na diskusii sa zúčastnili aj zástupcovia ministerstva školstva. Tvrdia, že urobili prvé kroky k naštartovaniu potrebných zmien napríklad zvýšením platov pedagógov a schválením Národnej koncepcie výchovy a vzdelávania. Na tieto kroky musia ale nadväzovať ďalšie.“

Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka ministerstva školstva (Smer-SD): „Slovo reforma už mnohí pedagógovia ani rodičia nemôžu ani počuť, ale ja pevne verím, že práve tento materiál, pretože vidíme už prvé výsledky, vidíme reálne výsledky, bude tým štartérom pre zlepšenie situácie.“

Daniel Horňák: „Vicepremiér Richard Raši očakáva, že vzhľadom na širokú podporu bude mať dokument vysoký kredit a bude smerodajný aj pre nasledujúce vládne kabinety.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie , vzdelávanie, inovácie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač