Dramatický vývoj sa ešte dá zvrátiť

01. 10. 2019

Experti z Medzinárodného panelu OSN pre zmenu klímy, ktorí v Monaku zverejnili správu o oceánoch a kryosfére, vyzývajú politikov a vedcov, aby urýchlene konali a odvrátili dosah stále rýchlejšieho roztápania sa ľadovcov. Podľa vedcov môže pomôcť iba trvalé zníženie skleníkových plynov, ochrana ekosystémov a uvážené zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. 

TV TA 3(25. 09. 2019; TV TA3; Hlavné správy; 18.30; Soňa Žideková, Alfonz Šuran)

Alfonz Šuran, moderátor: „Politici a vedci by mali urýchlene konať, aby odvrátili dosah stále rýchlejšieho roztápania sa ľadovcov. Tak znela výzva expertov z Medzinárodného panelu OSN pre zmenu klímy, ktorý v Monaku zverejnili správu o oceánoch a kryosfére. Pomôcť môže podľa vedcov iba trvalé zníženie skleníkových plynov, ochrana ekosystémov a uvážené zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi.“

Valerie Masson-Delmotteová, vedkyňa: „Trvalo zamrznutá pôda sa topí pre stále sa zväčšujúci objem skleníkových plynov v atmosfére. Z permafrostu sa môžu uvoľniť stovky miliárd ton oxidu uhličitého a metánu do atmosféry. Aj keď je globálne otepľovanie limitované pod dva stupne Celzia, do roku 2100 sa roztopí zhruba štvrtina dlhodobo zamrznutého povrchu.“

Soňa Žideková, redaktorka: „To spôsobí, že hladina svetového oceánu stúpne a sladká voda z ľadovcov sa zmieša s morskou, následkom čoho uhynie obrovské množstvo rýb. Vedci vypočítali, že hladina morí v súčasnosti stúpa dvaapolkrát rýchlejšie, ako bol priemer v minulom storočí a počas celého dvadsiateho storočia sa zdvihla hladina oceánov o pätnásť centimetrov.“

Hans-Otto Pörtner, ekológ a klimatológ: „Tým, že je oceán teplejší, stáva sa kyslejším, čím stráca kyslík. Aj to má dosah na morský život.“

Soňa Žideková: „Tempo otepľovania oceánov sa pritom od roku 1993 zdvojnásobilo. Svetový oceán ale pokrýva až sedemdesiatjeden percent povrchu našej planéty. Experti z Medzivládneho panelu OSN pre zmeny klímy varujú, že neblahé premeny podnebia v konečnom dôsledku uškodia ľuďom, živočíchom, infraštruktúre a tiež globálnej ekonomike.“

Ko Barrettová, špecialistka v oblasti oceánov a atmosféry: „Preto musíme prijať včasné, ambiciózne, koordinované a trvalé opatrenia. V hre je zdravie ekosystémov, voľne žijúcich živočíchov a predovšetkým svet, ktorý nechávame našim deťom.“

Soňa Žideková: „Na aktuálnych štúdiách o našej planéte dva roky pracovalo približne stotridsať odborníkov z tridsiatich šiestich krajín. O záveroch následne diskutovali v Monaku v uplynulých dňoch desiatky vedcov a diplomatov z Medzivládneho panelu OSN. Výsledkom ich úsilia je deväťsto-stranový dokument, ktorý upozorňuje na dôležitosť ochrany klímy. K tomu dlhodobo vyzýva aj dnes už celosvetovo známa mladá švédska aktivistka Greta Thunbergová, ktorá v nórskom Osle získala Cenu za správny život. Šestnásťročné dievča ocenili za to, že inšpirovala a zintenzívnila požiadavky na politikov, aby bezodkladne riešili klimatické zmeny v súlade s vedeckými faktami. Podľa nadácie, ktorá Ceny za správny život udeľuje, Greta dokázala, že každý človek má v sebe moc zmeniť svet.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
konferencie, vedy o Zemi a enviromentálne vedy, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač