Elitní vedci bez podpory

25. 10. 2019

Slovensko je súčasť viacerých svetových vedeckých klubov, jedným z nich je CERN. Aj vďaka týmto vedcom funguje jadrový výskum. Až prednedávnom dostali vedci z CERN-u iba polovicu financií na výskum, zo 6 miliónov 3. Podľa ministerky  Martiny Lubyovej, náklady na tieto organizácie rastú rýchlejšie ako dáva ministerstvo financií na pokrytie takýchto výdavkov. Prisľúbila, že zvyšné 3 milióny budú uhradené. 

Televízna stanica Markíza(24. 10. 2019; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Martin Chlebovec, Mária Chreneková Pietrová; Patrik Švajda)

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Nedodržali sme záväzok. Slovensko prestalo načas platiť členské poplatky do CERN-u, Európskej vesmírnej agentúry a miliónový dlh máme aj v Ústave jadrových výskumov.“
Patrik Švajda, moderátor: „Podľa vedcov je to pre Slovensko medzinárodná hanba. Ministerstvo školstva tvrdí, že nemá dostatok peňazí.“

Martin Chlebovec, redaktor: „Slovensko je súčasť viacerých svetových vedeckých klubov. Európska vesmírna agentúra, nukleárny ústav Dubna, či v našich končinách známy CERN. Aj vďaka týmto vedcom funguje jadrový výskum. Tento rok však ostali bez peňazí. Výskumníci nemajú z čoho zaplatiť ani elektrinu na počítače.“

Branislav Sitár, viceprezident Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN): „Naši pracovníci ani študenti nemohli cestovať do CERN-u a teda nemohli sa tam zúčastňovať experimentov a ďalších prác.“

Pavol Striženec, vedec pôsobiac v CERN-e (telefonát): „Situácia dospela do takého stavu, že pani riaditeľka musela požiadať predsedníctvo SAV o pôžičku na to, aby do konca roka nejako túto prevádzku vykryla.“

Martin Chlebovec: „Ministerstvo školstva totiž vedcom neposlalo peniaze, na ktoré majú podľa medzinárodných zmlúv nárok.
Nie je to potom tak trochu hanba v zahraničí, keď sa jednoducho tieto platby nerealizujú tak ako by sa mali?“

Martina Lubyová, ministerka školstva (nom. SNS): „Určite to nie je hanba. Neviem, kto vytvára tieto dojmy. Bežne krajiny platia takéto veľké sumy na splátky. My sme od CERN-u nedostali žiadne varovanie.“

Branislav Sitár: „Keď v CERN-e sme na zasadaní a vidíme, že tam Slovensko je medzi tými horšími, ktorí práve to nezaplatili, tak to nie je dobre.“

Martin Chlebovec: „Až prednedávnom dostali vedci z CERN-u polovicu financií na výskum. Zo 6 miliónov 3. Slovensko pritom za uplynulé roky s veľkou pompou vstúpilo do viacerých výskumných organizácií. Peniaze už ale témou neboli a tak teraz v rozpočte školstva hľadajú zdroje na výskumníkov. Vraj ich žiadali od rezortu financií.“

Martina Lubyová: „Pretože tie náklady na tieto organizácie nám rastú rýchlejšie než to, čo nám dáva ministerstvo financií na pokrytie takýchto výdavkov, takže žiaden poplach sa nekoná, 3 milióny už boli uhradené 3 milióny budú.“

Branislav Sitár: „Jediné riešenie ja vidím, aby ministerstvo financií naozaj vyčlenilo viac peňazí na medzinárodnú spoluprácu.“

(text v obraze)
Alexandra Gogová, hovorkyňa ministerstva financií / MF SR takúto žiadosť od rezortu školstva v ostatných dňoch nedostalo. Musíme však uviesť, že začiatkom júla tohto roka uvoľnilo MF SR pre rezort školstva sumu 1,6 mil. EUR určenú na úhradu členských príspevkov SR do medzinárodných a medzivládnych vedeckých výskumných organizácií.

Jozef Masaryk, predseda Agentúry na podporu výskumu a vývoja: „Ak raz Slovenská republika a samozrejme poverený člen vlády podpisuje zmluvy, tak ich podpisuje za Slovensko a preto by malo byť vlastne úlohou vlády, aby tieto zmluvy potom aj finančne zabezpečila.“

Martin Chlebovec: „Šéfka školstva tvrdí, že majú niektoré skupiny vedcov napojené na medzinárodnú spoluprácu špeciálne privilegované postavenie, o peniaze nemusia súťažiť, ale dostávajú ich priamo zo štátneho rozpočtu a to sa Martine Lubyovej nepáči.“

Martina Lubyová: „Čo by sme chceli teda v budúcnosti nejakým spôsobom previesť do takej férovej súťaže na základe odborného hodnotenia, ovšem to nijako neohrozuje medzinárodné záväzky.“

Pavol Striženec, vedec pôsobiaci v CERNe (telefonát): „Je mi divné, že to riešia teraz, keďže všetky tieto členské účasti, to sú dlhodobé záležitosti.“

Branislav Sitár: „Ak sme išli do tých medzinárodných organizácií, tak musíme to aj patrične financovať.“

Martin Chlebovec: „Rezort Martiny Lubyovej teraz chce, aby vedci svoje náklady odôvodnili. Pripraviť majú zoznam svojich výdavkov. Či však šéf financií pustí na výskum väčší balík, nateraz jasné nie je.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
veda, výskum, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy

Tlač