Košice sa začiatkom októbra stanú centrom vedy, výskumu a inovácií

01. 10. 2019

Od 8. do 10. októbra sa v košickom Kulturparku uskutoční 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie a prezentačného veľtrhu firiem s názvom SlovakiaTech Forum Expo. Rozhovor s prezidentom konferencie Jurajom Miškovom. 

Rádio Košice(25 .09. 2019; Rádio Košice; Metropolitné správy; 13.00; Redakcia)

Redaktorka: „Metropola východu sa začiatkom októbra stane centrom vedy, výskumu a inovácií. Od 8. do 10. októbra sa v košickom Kulturparku uskutoční 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie a prezentačného veľtrhu firiem s názvom SlovakiaTech Forum Expo. Pokračuje prezident tejto konferencie Juraj Miškov.“

Juraj Miškov, prezident konferencie: „SloviakiaTech je unikátne podujatie, ktoré v podstate spája tri zložky inovačného ekosystému, a to je štátna správa, alebo verejná správa, univerzity, veda, výskum a súkromné firmy. Toto spojenie je v podstate nevyhnutné na to, aby vznikali inovácie, s vďaka prepojeniu týchto troch zložiek v tom inovačnom ekosystéme vznikajú inovácie.“

Redaktorka: „Cieľom SlovakiaTech je inšpirovať študentov či firmy, aby sa vo väčšej miere začali venovať rôznym inováciám.“

Juraj Miškov: „Slovensko v inováciách zaostáva. My sme na chvoste celej Európskej únie z hľadiska inovácií. Vynakladáme 0,8 percenta HDP na inovácie. Priemer Európskej únie je okolo dve percent, ale sú krajiny, ktoré vynakladajú na inovácie aj tri, štyri, Čína možno aj päť, šesť percent. To znamená, my pokiaľ nepridáme v podpore inovácií a vo výdavkoch na tieto inovácie, tak jednoducho začneme ako krajina zaostávať.“

Redaktorka: „Druhý ročník konferencie je otvorený aj pre laikov a registrácia je bezplatná. Organizátori niekoľko mesiacov pripravovali bohatý program.“

Juraj Miškov: „Budú to tri dni nabité prednáškami, panelovými diskusiami, workshopmi. Začíname ôsmeho, to znamená v utorok. Celý deň je venovaný priemyslu a priemyslu 4.0. V stredu deviateho, je deň venovaný doprave, logistike, energetike, životnému prostrediu. Posledný deň konferencie, štvrtok 10. októbra, bude venovaný školstvu, vzdelávaniu, kariére, podpore inovácií, školstvu, zdravotníctvu.“

Redaktorka: „Účastníci konferencie absolvujú aj zaujímavé prednášky viac ako sto rečníkov nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta.“

Juraj Miškov: „Z tých zahraničných speakrov to bude napríklad Chris Riddell, ktorý je svetový rečník v oblasti priemyslu 4.0. Dennis Hong, ktorý je odborník na robotiku, David Rowan, ktorý je zakladateľom britskej edície časopisu Wired a napísal aj veľmi zaujímavú knihu Non-Bullshit Innovation. Potom tu bude napríklad pán Fornasier, ktorý je tzv. bionický muž. Je to človek, ktorý sa narodil bez jednej ruky a vďaka teda technológiám má integrovanú, plnohodnotnú protézu.“

Redaktorka: „Zaujímavou súčasťou programu budú aj panelové diskusie o priemysle, energetike, logistike, životnom prostredí či smart cities.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
konferencie, výstavy, vzdelávanie, inovácie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač