Logoterapia

14. 10. 2019

V prekonávaní rôznych životných kríz či hľadaní nádeje môže pomôcť aj logoterapia. Ide o psychoterapeutickú metódu, ktorá človeku odkrýva hodnoty a zmysel jeho života.  O tejto disciplíne prednášali odborníci na 10. česko-slovenskej konferencii o logoterapii v Bratislave.

logo_Lumen.jpg(12. 10. 2019; Rádio Lumen; Infolumen; 17.30; Ján Heriban, Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka: „V prekonávaní rôznych životných kríz či hľadaní nádeje môže pomôcť aj logoterapia. Ide o psychoterapeutickú metódu, ktorá človeku odkrýva hodnoty a zmysel jeho života. Jej zakladateľom je rakúsky neurológ a psychiater židovského pôvodu Viktor Frankl. Logoterapia sa používa nielen v psychológii, ale napríklad aj v manažmente a nachádza prieniky aj s pastoračnou praxou cirkvi. O tejto disciplíne prednášali odborníci na 10. česko-slovenskej konferencii o logoterapii v Bratislave. Nahrával na nej Ján Heriban.“

Ján Heriban, redaktor: „Viktor Frankl tvrdil, že človek nemá len fyzické telo, nenapĺňajú ho len psychologické a sociálne zážitky, ale nesie v sebe aj duchovnú sféru. Tú považoval za primárnu. Pokračuje Judita Stempelová zo Slovenského inštitútu logoterapie, ktorý konferenciu zorganizoval.“

Judita Stempelová, Slovenský inštitút logoterapie: „Logoterapia veľmi pomáha tomu človeku si ujednotiť myšlienky, hľadať v sebe teda tie cesty k tvorivosti, lebo profesor Frankl veľmi pracuje s tvorivosťou toho človeka.“

Ján Heriban: „Keďže sa logoterapia zameriava na pozitívnu perspektívu jedinca, úzko súvisí s nádejou. Franklove cesty k nádeji s cestami v teologickom myslení na konferencii porovnala profesorka Gloria Braunsteiner z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.“

Gloria Braunsteiner, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: „Ten spoločný menovateľom bolo slovo, pretože napríklad v takzvanej paradoxnej intencii, ktorú používa Frankl ako metódu, ktorá prispieva k nádeji, pracuje so slovom, tak ako v teológii základ všetkého je Božie slovo.“

Ján Heriban: „Na nádej sa vo svojom príspevku pozrela aj profesorka Helena Hrehová z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.“

Helena Hrehová, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity: „Cieľom tej nádeje je upriamiť všetko to svoje povedomie smerom k tej večnej nádeji, ktorá je kresťanskou nádejou.“

Ján Heriban: „Okrem Slovenského inštitútu logoterapie sa na organizácii sympózia podieľali aj Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci, Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV a Paneurópska vysoká škola.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
psychologické vedy , vysoké školy, Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač