Nobelova cena za medicínu je o výskume buniek

08. 10. 2019

V Štokholme sa začal týždeň vyhlasovania Nobelových cien, ako prvú už tradične oznámili Cenu za medicínu. Získali ju William Kaelin Junior, sir Peter Ratcliffe a Gregg Semenza za výskum buniek. Študovali, ako bunky zisťujú prítomnosť kyslíka a ako sa adaptujú na jeho nedostatok.

RTVS Jednotka - logo(07. 10. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „V Štokholme sa začal týždeň vyhlasovania Nobelových cien, ako prvú už tradične oznámili Cenu za medicínu. Získali ju William Kaelin Junior, sir Peter Ratcliffe a Gregg Semenza za výskum buniek. Študovali, ako bunky zisťujú prítomnosť kyslíka a ako sa adaptujú na jeho nedostatok. A o vysvetlenie tohto mimoriadne zaujímavého objavu poprosím riaditeľku Biomedicínskeho centra SAV Silviu Pastorekovú. Dobrý večer. Pani profesorka, v čom je tento objav taký výnimočný, že bol hodný Nobelovej ceny?“

Silvia Pastoreková, riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV (naživo): „Dobrý večer. Tento objav vlastne hovorí o objasnení mechanizmu, akým bunky cítia prítomnosť kyslíka a hlavne jeho nedostatok a ako vlastne sa na tento nedostatok adaptujú. Kyslík je významným zdrojom energie pre všetky typy buniek a jeho nedostatok môže viesť k výrazným poškodeniam tkanív, napríklad k infarktu myokardu alebo mozgovej porážke. Navyše v nádorových bunkách nedostatok kyslíka vyvoláva prispôsobenie sa takého typu, že nádorové bunky získavajú veľmi agresívne vlastnosti, a teda nedostatok kyslíka, alebo ako sa odborne hovorí hypoxia, je významný faktorom metastázovania.“

Ľubomír Bajaník: „Občas počujeme o možnosti udusenia rakovinových buniek ako liečbe budúcnosti, zachytil som to aj v niektorých správach k tejto téme. Ako by tento objav pomohol v liečbe ochorení? Skúsme to vysvetliť.“

Silvia Pastoreková: „Tento objav určite nie je udusením, pretože práve udusením vzniká hypoxia, ktorá môže viesť k agresívnemu nádorovému prejavu a k metastázovaniu. Ale mechanizmy, ktoré práve blokujú túto prispôsobivosť nádorových buniek na nedostatok kyslíka, napríklad zablokovaním tvorby ciev alebo zablokovaním schopnosti regulovať acidobázickú rovnováhu, alebo ovplyvňovať metabolizmus nádorových buniek. Tak toto všetko sú mechanizmy, ktorými je možné využiť poznatky o regulácii kyslíkom. A je to nakoniec aj biologická liečba. Aj u nás na Slovensku sa vyvíjajú protilátky, ktoré by mohli byť využité práve na biologickú liečbu hypoxických nádorov.“

Ľubomír Bajaník: „Pani Pastoreková nie je s nami v spojení náhodou. Aj Slovensko má svoj podiel na výskume ľudovo povedané dýchania buniek. Aký?“

Silvia Pastoreková: „No, myslím, že vcelku zásadný. Na Slovensku bol objavený proteín alebo enzým karbonická anhydráza IX. Bolo to ešte v deväťdesiatych rokoch v našom laboratóriu so spoluúčasť môjho manžela Jaromíra a nášho bývalého kolegu Jana Závadu a potom aj s kolegami mladšími, ktorí tento objav rozvíjali. Tento enzým je práve veľmi výrazne zvýšený v nádoroch pri nedostatku kyslíka a pomáha nádorovým bunkám prežiť tento stres. Čiže je znakom agresívnych nádorov, využíva sa veľmi často v celosvetovom meradle ako biomarker hypoxických nádorov, ktorý môže znamenať zlú prognózu pre pacientov. Čiže je to téma, ktorá aj nám je blízka.“

Ľubomír Bajaník: „Ďakujeme. No a želáme úspech v ďalšom výskume a ďalšie podrobnosti nájdete potom v Správach a komentároch na Dvojke.“

Publikované z moninitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
biologické vedy, klinické lekárske vedy, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač