Slovenský posunkový jazyk

02. 10. 2019

Slovenský posunkový jazyk je súčasťou reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Ďalším krokom by mala byť jeho kodifikácia. Štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó potvrdil, že prípravy vrcholia.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(29. 09. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18.00; Ľudmila Jančigová, Michal Katuška)

Michal Katuška, moderátor: „Posunkový jazyk nie je pomocná komunikačná metóda, ale samostatný jazyk. Uviedol to štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó. Dodnes nie je kodifikovaný aj napriek tomu, že spĺňa na to všetky podmienky. Pokiaľ ide o jazykovedcov, pretrvávajú rozdielne názory, sú za aj proti jeho kodifikácii. Medzinárodný deň nepočujúcich pripadá na dnešnú septembrovú nedeľu.“

Ľudmila Jančigová, redaktorka: „Slovenský posunkový jazyk je súčasťou reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Ďalším krokom by mala byť jeho kodifikácia. Prípravy vrcholia, čo potvrdil štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó.“

Konrád Rigó, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR: „Zväz nepočujúcich pripravil slovník, Slovenská akadémia vied sa vyjadrila pozitívne, že tento jazyk môže byť kodifikovaný. Tým pádom to je už formálny akt, ktorým naozaj vyjadrujeme pozitívne vnímanie zo strany štátu, že áno, uznávame posunkový jazyk ako samostatný jazyk.“

Ľudmila Jančigová: „Slovenský posunkový jazyk má vlastnú slovnú zásobu, gramatiku a jeho kodifikácia je symbolom uznania väčšiny voči menšine. Riaditeľka Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied Gabriela Múcsková.“

Gabriela Múcsková, riaditeľka Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied: „Kodifikáciou sa jazyk rozvíja a kultivuje a potom dokáže lepšie plniť komunikačné potreby toho spoločenstva. Iná rovina je zase taká reprezentatívna. Jazyky, ktoré majú svoju spisovnú alebo kodifikovanú formu, majú zvyčajne aj vyšší status.“

Ľudmila Jančigová: „Nepočujúca Angela Hefty hovorí, že kodifikácia im významne pomôže. Vyberáme zo stanoviska.“

Redaktorka (zo stanoviska, Angela Hefty, nepočujúca): „Potrebujeme preukázať, že slovenský posunkový jazyk je plnohodnotný jazyk. Od kodifikácie očakávame viac možností, ako zabezpečiť kultúrne a vzdelávacie potreby v slovenskom posunkovom jazyku. To, čo absentuje napríklad v podnikateľskom prostredí, je plnohodnotná tlmočnícka služba.“

Ľudmila Jančigová: „RTVS si medzinárodný deň nepočujúcich pripomína špeciálnym víkendovým vysielaním. Na nedeľu televízna Jednotka pripravila tlmočenie spravodajských relácií a filmov do slovenského posunkového jazyka.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač