Slovenský vedec v púšti Gobi

07. 10. 2019

V extrémnych podmienkach, akými sú sucho, silný vietor a nebezpečné muchy, prebieha prvá dinosaurologická expedícia v histórii Slovenska. Informáciu o expedícii priamo z púšte Gobi poskytol paleontológ Martin Kundrát, odborník z Centra interdisciplinárnych biovied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

TV JOJ - logo(04. 10. 2019; TV JOJ; Noviny o 12.00; Jana Veľasová, Dana Čapkovičová) 

Dana Čapkovičová, moderátorka: „Veľké sucho, silný vietor a nebezpečné muchy, ktoré kladú vajíčka iba na jednom mieste - v ľudských očiach. V takýchto extrémnych podmienkach prebieha prvá dinosaurologická expedícia v histórii Slovenska. Priamo z púšte Gobi sa s kolegyňou Janou Veľasovou spojil náš, tak nadnesene povedané, Indiana Jones paleontológ Martin Kundrát.“

Jana Veľasová, redaktorka: „Výskumný tím sa z Bayan Mandahu presunul o 500 kilometrov ďalej smerom na severovýchod do púšte neďaleko mesta Erenhot. Lokalita leží v hraničnom pásme Číny a Mongolska a dostať sa sem je zložité. Odborníci potrebovali množstvo extra povolení. Na čele prvej dinosaurologickej expedície v histórii Slovenska je Humenčan Martin Kundrát, odborník z Centra interdisciplinárnych biovied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Projekt podporila aj grantová agentúra ministerstva školstva.“

Martin Kundrát, paleontológ: „Boli sme na výjazde len niekoľko hodín a podarilo sa nájsť už prvé zuby a rôzne pozostatky najmä riečnej fauny.“

Jana Veľasová: „Niekoľko noci strávili výskumníci aj priamo v púšti Gobi v stanových táboroch. Pracovali v extrémnych podmienkach, žiadne zrážky, veľké sucho a silný vietor. S púšťou Gobi sú spojené aj nebezpečné mušky. Jediné miesto, kam môžu naklásť vajíčka, sú ľudské oči.“

Martin Kundrát: „Druhý deň ... nám priniesol teda veľkú radosť, pretože sme objavili obrovské množstvo článkov prstov najrôznejších foriem dinosaurov.“

Jana Veľasová: „Najväčší význam majú nálezy zubov, ktoré použijú na výskum klimatických zmien v prakontinente Laurázia. Expedícia v teréne je len jednou časťou vedeckej práce. Nasledovať bude odborné štúdium vyzbieraných nálezov.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, vysoké školy, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač