Špičková veda už aj u nás

16. 10. 2019

Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita dostali injekciu v hodnote stodesať miliónov eur. Investícia by mala posilniť najmä vedecké kapacity a zabrániť odlevu mozgov. Milióny eur z operačného programu Výskum a inovácie poputujú najmä na rekonštrukciu budov, kúpu prístrojov a zlepšenie infraštruktúry.

TV JOJ - logo(15. 10. 2019; TV JOJ; Prvé noviny; 17.00; Michal Rybanský, Aneta Parišková)

Aneta Parišková, moderátorka: „Dve najväčšie a najlepšie vysoké školy na Slovensku dostali injekciu v hodnote stodesať miliónov eur. Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita tieto peniaze použijú na modernizáciu a rozvoj. Historicky najvyššia investícia do nášho školstva by mala posilniť najmä vedecké kapacity a zabrániť odlevu mozgov do zahraničia.“

Michal Rybanský, redaktor: „Takúto injekciu dostanú naše univerzity vôbec po prvý raz. Pomoc prichádza päť minút pred dvanástou, a to aj vďaka Európskej investičnej banke.“

Vazil Hudák, viceprezident Európskej investičnej banky: „Konkurencieschopnosť jednotlivých štátov, národov sa naozaj odvíja od toho, či dokážeme vyprodukovať vedu a výskum, inovácie, ktoré dokážu postaviť našu ekonomiku do konkurencieschopnej pozície voči iným.“

Michal Rybanský: „Obe univerzity si rozdelia milióny eur z operačného programu Výskum a inovácie, ktoré poputujú najmä na rekonštrukciu budov, kúpu prístrojov a zlepšenie infraštruktúry.“

Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity: „Prerobenie a modernizáciu laboratórií na špičkové a samozrejme aj investíciu do ľudí.“

Michal Rybanský: „V rámci tohto projektu vznikne pavilón špičkových technológií s otvorenými laboratóriami, ktoré budú vybavené tými najmodernejšími prístrojmi a zariadeniami. Čo bude ich najväčším prínosom?“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu (nom. SNS): „Nielen vynikajúca výuka, ale aj špičková veda a zároveň aj spolupráca s medzinárodnými inštitúciami a s inými krajinami.“

Michal Rybanský: „Jedným z hlavných cieľov je nielen zastaviť odlev študentov z našich univerzít, ale práve naopak - prilákať mladých výskumníkov aj zo zahraničia. Každá z univerzít tak počas štyroch rokov preinvestuje okolo päťdesiatpäť miliónov eur. No oblasti, ako kybernetická bezpečnosť, biotechnológie a biomedicína či materiálový výskum by si možno zaslúžili aj viac.“

Miroslav Fikar: „Dokázali by sme samozrejme spotrebovať aj dvojnásobné množstvo.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, inovácie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač