V. Baláž o svetovom obchode a prognózach WTO

24. 10. 2019

Svetová obchodná organizácia výrazne zhoršila výhľad globálneho obchodu na tento, aj budúci rok. Podľa generálneho riaditeľa organizácie nová prognóza nie je povzbudivá, ale ani neočakávaná. Rozhovor o svetovom obchode s ekonómom a prognostikom SAV Vladimírom Balážom. 

TV TA 3 - logo(22. 10. 2019; TV TA3; Ekonomika; 12.30; Katrin Lengyelová)

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Svetová obchodná organizácia výrazne zhoršila výhľad globálneho obchodu na tento, aj budúci rok. Podľa generálneho riaditeľa organizácie nová prognóza nie je povzbudivá, ale ani neočakávaná. Obchodná organizácia očakáva, že tento rok sa svetový obchod zvýši len o 1,2 percenta. V apríli pritom predpovedala rast o 2,6 percenta. Odhad rastu obchodu na budúci rok organizácia znížila na 2,7 percenta z predpokladaných 3 percent. Za zhoršením odhadov je podľa WTO slabšia prognóza rastu svetovej ekonomiky, ktorá je sčasti dôsledkom napätia v medzinárodných obchodných vzťahoch. Organizácia preto vyzvala svojich členov, aby vyriešili vzájomné obchodné spory a spolupracovali na navrhnutej reforme.

Vladimír Baláž, ekonóm a prognostik Slovenskej akadémie vied, je mojím hosťom, s ktorým sa porozprávame práve o svetovom obchode. Prajem pekný deň, vitajte v štúdiu TA 3, pán Baláž."

Vladimír Baláž, prognostik, SAV (hosť v štúdiu): „Dobrý deň.”

Katrin Lengyelová: „Tak, v poslednom období snáď každý deň prichádzajú správy o tom, že svetová ekonomika sa pomaľuje a nezaostáva vo svojich prognózach ani Svetová obchodná organizácia, ktorá tento mesiac teda znížila prognózu svetového obchodu, a to pomerne radikálne, skoro o 1,5 percenta. Čo je toho dôvodom?”

Vladimír Baláž: „Áno, tá prognóza rastu na tento rok sa vlastne znížila z 3 percent na 1,2 percenta, to je skutočne veľké zníženie, a Svetová obchodná organizácia to vo svojej správe pomenovala úplne jasne, tým hlavným dôvodom sú obchodné spory, a to predovšetkým obchodné spory medzi Čínou a Spojenými štátmi americkými.”

Katrin Lengyelová: „No, pokiaľ ide ale o tú prognózu na budúci rok, ktorú, ako ste spomenuli, tiež Svetová obchodná organizácia znížila. Ona pritom uviedla aj taký názor, že pomohol by návrat k normálnym obchodným vzťahom, čo je teda vyriešenie rôznych tých obchodných sporov, ale ja sa pýtam, či je to vôbec ešte v tomto období možné, alebo ten spor medzi, napríklad medzi Spojenými štátmi a Čínou trvá už takmer rok, a, ktovie, kedy sa skončí, a či sa vôbec skončí tak, aby obe tiet strany boli spokojné.”

Vladimír Baláž: „No, to je veľa hádaniek v jednej vete, na ktoré skutočne nevie nikto dneska odpovedať, áno, je to ale pravda, že tých sporov vo svete je veľa a vlastne tá Svetová obchodná organizácia vznikla na to, aby takéto spory riešila, pretože ona združuje 160 krajín sveta, a tam vždy sa vyskytnú nejaké také trenice. Ale ten hlavná spor je v skutočnosti medzi dvoma ekonomickými a technologickým superveľmocami nášho sveta, a to sú Spojené štáty americké a Čína, a či sa to podarí vyriešiť behom roka, dva, to je ťažko povedať. Je pravda, že posledný týždeň nám prichádzajú také trošku povzbudivé signály, prezident Spojených štátov Donald Trump naznačil, áno, že je ochotný uzavrieť takú dohodu s Čínou v niektorých fázach. V tej prvej fáze by sa zriekol uvalenia ciel na čínske tovary v hodnote takmer 200 miliárd eur, ktoré by mali byť uvalené v decembri tohto roka.”

Katrin Lengyelová: „Pri tej situácii, aká teraz panuje vo svetovom obchode, hovorím v súvislosti s tými obchodnými vojnami a rôznymi spormi, sa natíska aj taká otázka, že aké opodstatnenie vôbec Svetová obchodná organizácia má a či vôbec nejaké má, alebo ako ste aj vy povedali, ona vznikla preto, aby celý ten medzinárodný obchod fungoval čo najslobodnejšie a čo najhladšie, bolo to už, keď vznikla dohoda GATT, ktorej WTO je vlastne pokračovateľom, ale ako keby to dnes už boli slová. Tak má WTO stále opodstatnenie, také, ako mala v minulosti?”

Vladimír Baláž: „Myslíme si, že má stále väčšie. WTO vlastne vznikla už po druhej svetovej vojne v 40-tych rokoch, keď mala zabezpečiť nejaký voľný svetový obchod medzi krajinami sveta. Dnes tých krajín je 160, a teraz si predstavte, že by každá krajina mala vyjednávať osobitnú dohodu s inou krajinou, však to by boli…”

Katrin Lengyelová: „Nič iné by sa nerobilo, len vyjednávalo.”

Vladimír Baláž: „Len by sa vyjednávalo. Práve tá Svetová obchodná organizácia je také fórum, kde sa tie krajiny môžu stretnúť a nejakým spôsobom si stanoviť podmienky. Tá WTO má tri také hlavné poslania. To prvé poslanie je v tom, že naozaj poskytne to fórum na vyjednávanie, sa vždy stretnú, porozprávajú, dohodnú sa. To druhé poslanie je v tom, že stanoví nejaké pravidlá na základe vyjednávania, že či môžte zaviesť clá, v akej výške ich môžte, kedy ich musíte odvolať, atď., a to trete poslanie je v tom, že keď sa pravidlá nedodržiavajú, tak vy ich môžte nejakým spôsobom… cez taký, oni majú taký odvolací ako súdny dvor, je tam taký výbor, kde sa posudzujú sťažnosti štátov, ktorých, mimochodom, každý rok ich je desiatky, a na základe toho sa potom prijímajú také rozsudky toho odvolacieho dvora, ktoré potom tie štáty musia ako rešpektovať. Čiže áno, keď sa takto pozrieme, tak je to ideálne fórum na to, aby tie štáty sa stretli porozprávali, prijali pravidlá, a vynucovali dodržiavanie. Čo je ale veľký problém, že svet sa veľmi rýchlo mení, a omnoho rýchlejšie, ako sa mení samotná tá WTO. Keď vznikla WTO, tak ten svetový obchod, to bolo, že železná ruda, cukor, kakao, to boli všetko komodity, ale dnes sa napríklad obchoduje aj so službami, čoraz väčší objem obchodu sú napríklad digitálne služby, ktoré sme si nevedeli ani predstaviť pred nejakými 50, 60 rokmi, a toto vyjednať, pravidlá obchodu a dokonca zabezpečiť ich vynucovanie, je omnoho ťažšie ako pre nejaký cukor, alebo kakao.”

Katrin Lengyelová: „Áno, tu ste mi teraz vlastne nahrali, pretože šéf Svetovej obchodnej organizácie pri tejto prognóze povedal, že treba, aby si krajiny vyriešili svoje spory. Tomu sa rozumieť dá, o tom sme už hovorili, ale dôležité je aj to, aby ony nejakým spôsobom naštartovali reformu Svetovej obchodnej organizácie, čoho sa tá reforma má týkať, čiže asi práve týchto vecí.”

Vladimír Baláž: „Áno, tá reforma sa musí týkať spôsobu, akým WTO funguje, ale aj to, čo vlastne reguluje. Skúsme si to tak teraz rozmeniť na drobné. Predstavte si, že tých 160 štátov, keď chce niečo zreformovať, tak je takéto pravidlo, musia to prijať jednohlasne, predstavte si, 160 štátov, všetky musia povedať áno, keď sa prijíma nejaký dokument, to je veľmi ťažko predstaviteľné, a navyše, keď sa prijíma ten dokument, nemôžu prijať len nejaké jeho časti, ale musia ho prijať celý, a pritom, je to často dokument, ktorý má stovky strán. Viete, keby sa tá reforma uskutočnila tým smerom, že stačí nejaká kvalifikovaná väčšina, napríklad dve tretiny členov, lebo tri štvrtiny, a že nemusí byť trebárs schválený celý dokument, ale, povedzme, najpodstatnejšie časti, tak určite by to veľmi spružnilo prijímanie a vynucovanie tých pravidiel. Ale zatiaľ sa na takejto zmene pravidiel tie štáty nedohodli.”

Katrin Lengyelová: „A myslíte, že sa dohodnú vôbec niekedy?”

Vladimír Baláž: „Otázka je, že v koho je to záujme, viete. Svetový obchod je záujmom najmä malých krajín, ako sme napríklad my, no predstavte si, že by malé Slovensko začalo vyjednávať zmluvy s ostatnými 159 členmi WTO, to si neviem ani predstaviť. Čiže pre takéto malé krajiny to je proste jediné možné fórum, ako obchodovať v celom svete. Zase na druhej strane také veľmoci, ako sú Spojené štáty americké, tie si samy môžu nastavovať pravidlá, videli sme napríklad, ako Donald Trump zmenil pravidlá v tej Severoamerickej dohode NAFTA, povedal si, my sme veľmoc, a my si takto určíme, ako budeme obchodovať s Mexikom a Kanadou, pretože my na to máme a nás budú rešpektovať. A tak sa aj stalo. Čiže ten ťah na bránu by mal byť väčší zo strany tých malých a takých slabších krajín, a prirodzene tie veľké krajiny si budú robiť po svojom.”

Katrin Lengyelová: „Áno, to je pravda, aj Donald Trump, on je naozaj krásnym príkladom toho, ako si robiť veci po svojom, a on sa v súvislosti so Svetovou obchodnou organizáciou nechal aj v lete počuť, že má pocit, že Svetová obchodná organizácia sa voči Spojeným štátoch chová nespravodlivo, a že Spojené štáty jednoducho vystúpia, keď teda sa tak rozhodnú. Ono sa to nestalo, a možno sú to naozaj len silné slová Donalda Trumpa, ale keby Spojené štáty opustili Svetovú obchodnú organizáciou, čo by bolo?”

Vladimír Baláž: „No, bol by to veľký úder pre svetový obchod, už vidíme, že teraz, keď síce ešte existuje tá WTO, a stále má nejaké pravidlá, ktoré sa do určitej miery vynucujú, tak už ten svetový obchod klesá. Predstavte si, čo by sa stalo, keby vlastne vystúpil najsilnejší člen, ona by tá organizácia, by z veľkej časti stratila na význame, a na tom by vlastne stratili najmä také malé krajiny, ako je, povedzme, Slovensko.”

Katrin Lengyelová: „Hovoríme teraz, dnes, o svetovom obchode, ale ono to súvisí aj s témou ekonomického rastu celosvetového, tak ja by som sa rada trošku porozprávala aj o tom, pretože Medzinárodný menový fond predpokladá, že svetová ekonomika bude rásť v tomto roku iba 3 percentami, a je to číslo, ktoré sa už naozaj veľmi približuje k tomu číslu, ktoré bolo, keď bola kríza v roku 2008, ale Medzinárodný menový fond si všimol ešte jednu vec, a nazval ju až takou ekonomickou schizofréniou, že síce priemysel ide dolu, čo je vždy taký signál, že blíži sa kríza, ale paradoxne službám sa stále darí. Čím si to vysvetľujete?”

Vladimír Baláž: „Viete čo, to je vlastne štrukturálna zmena vo fungovaní najmä tých vyspelých ekonomík, ale aj tých menej vyspelých, že vždycky začínate ako krajina tak, že budujete nejaký priemysel, vyvážate nejaké priemyselné produkty, a potom sa posúvate k službám. Je úplne normálne, že tak, ako sa vyvíja svet, a tie štáty postupom času ekonomicky dospievajú, to znamená, že potom aj tie služba nadobúdajú taký väčší význam v ich zahraničnom obchode.”

Katrin Lengyelová: „Čiže vlastne v súčasnej dobe tú ekonomiku držia, takpovediac, spotrebitelia? Dalo by sa to tak povedať?”

Vladimír Baláž: „Ak máte na mysli spotrebiteľské služby, tak nie, stále, keď si pozriete na objemy obchodu s tovarmi a službami, tak tie tovary predsa len stále prevládajú. Je omnoho jednoduchšie vyvážať, povedzme, automobily, ako vyvážať nejaké služby. Sú napríklad služby, ktoré sa absolútne nedajú obchodovať, napríklad služby nájomného, alebo služby, ja neviem, holičov, kaderníkov, atď., tie sa vždycky spotrebúvajú na danom mieste. Čiže vždy to bude tak, že tie služby, s výnimkou digitálnych, budú tvoriť, povedzme, len nejakú tú menšinu proste toho obchodu, a stále také tie hmotné veci ako automobily, elektronika, topánky atď., budú tvoriť väčšinu, ale ten pomer sa bude postupne pomaly meniť.”

Katrin Lengyelová: „Hovorí Vladimír Baláž, ekonóm Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za rozhovor, prajem ešte pekný deň."

Vladimír Baláž: „Pekný deň prajem aj ja.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač