Vytvorenie skupiny vrcholných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií

03. 10. 2019

Slovenská akadémia vied, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie podpísali Memorandum o spolupráci. Hlavným cieľom vedeckého klastra je vytvorenie skupiny vrcholných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. 

Rádio Košice - logo(02. 10. 2019; Rádio Košice; Metropolitné správy; 13.00; Redakcia)

Redaktorka: „Včera podpísali memorandum o spolupráci Slovenská akadémia vied, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie. Hlavným cieľom vedeckého klastra je vytvorenie skupiny vrcholných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Tie by mali vzájomne spolupracovať s cieľom zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispieť k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti v jednotnej forme. Hovorí predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.“

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „Ten výsledok, ktorý týmto sledujeme, je naozaj, aby sme zlepšili prístup študentov do laboratórií akadémie, pracovníkov akadémie do vyučovacieho procesu, a sľubujeme si od toho zvýšenie kvality, či už vedeckej práve, alebo štúdia, a snažíme sa presvedčiť mladých ľudí, že na Slovensku sa dá robiť dobrá veda, je tu dobré školstvo, dá sa tu študovať, a jedna z úloh je celkom iste, aby mladí ľudia neodchádzali preč.“

Redaktorka: „Vedecký klaster už tri mesiace funguje aj v Bratislave. Hlavným cieľom toho košického bude odprezentovať špičkovosť vedeckých pracovísk. Ambície vedeckého klastra sú medzinárodné. Viac už rektor UPJŠ v Košiciach Pavol Sovák.“

Pavol Sovák, rektor UPJŠ v Košiciach: „Vzhľadom na trendy, ktoré sú v Európe, kde vidíme spájanie sa veľkých univerzít do sietí, tak je prirodzená požiadavka, že Košice sú takým pekným modelovým príkladom, ako spojiť celé to know-how.“

Redaktorka: „Potenciál širokého spektra multidisciplinárnych prístupov zdôrazňuje aj rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť.“

Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach: „Práve využitím širokého spektra jednotlivých vedných disciplín a tímov môže umocniť snaženia ďalších bádateľských okruhov. Máme minimálne tri, alebo štyri ústavy, ktoré pôsobia tuná v Košiciach, kde jednotlivé fakulty intenzívne spolupracujú a komunikujú.“

Redaktorka: „Spolupráca univerzít s Akadémiou vied smeruje teda na vyššiu úroveň. Medzi rozhodujúce faktory patrí aj počet kvalitných publikácií v najkvalitnejších periodikách či počet integrovaných študentov.“

Publikované z monitoring Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Iné

Tlač