Členský poplatok v CERN-e

07. 11. 2019

Ministerstvo školstva ubezpečuje, že Slovensko do konca roka uhradí poplatok medzinárodnému výskumnému centru CERN. O zvýšenie rozpočtu však musí požiadať ministerstvo financií. Dofinancovanie má zabrániť, aby našu krajinu vylúčili zo Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(06. 11. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07.00; Chantal Staruchová, Jana Balková)

Jana Balková, moderátorka: „Ministerstvo školstva ubezpečuje, že Slovensko do konca roka uhradí poplatok medzinárodnému výskumnému centru CERN. O zvýšenie rozpočtu však musí požiadať ministerstvo financií. Dofinancovanie má zabrániť, aby našu krajinu vylúčili zo Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne.“

Chantal Staruchová, redaktorka: „V tomto roku je členský poplatok v CERN-e šesť miliónov eur. Slovensko zatiaľ zaplatilo tri milióny. Ministerka školstva Martina Lubyová tvrdí, že na to, aby mohli zaplatiť zvyšné tri, musia o pomoc požiadať ministerstvo financií.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): „Aj pán minister na základe predbežných rokovaní sa k tomuto stavia naozaj zodpovedne, prisľúbil maximálnu možnú pomoc. Samozrejme on nikdy vám nebude garantovať plnú výšku, to minister financií nerobí, ale jednoducho teraz viem povedať, keď viem, ako sa nám vracajú niektoré položky, že teda ten CERN budeme schopní uhradiť do konca roka.“

Chantal Staruchová: „O dofinancovaní členstva vo vedecko-výskumných inštitúciách je Ministerstvo financií ochotné rokovať. Predseda národného výboru pre CERN Branislav Sitár však podotýka, že to nie je otázka len tohto roka. Zmeniť by sa podľa neho mal celý systém.“

Branislav Sitár, predseda Výboru SR pre spoluprácu s CERN: „Toto je otázka, ako vyriešime ďalší rok a ako vyriešime tento systém. Ako my sme veľmi veľmi podfinancovaní proti iným štátom, je potrebné, aby na vedu a výskum sa na Slovensku dávalo viac financií.“

Chantal Staruchová: „Ministerka priznala, že administratíva spojená s členstvom v CERNe je náročná a práve preto, aby sa už v budúcnosti takáto situácia neopakovala, po novom ju preberie Agentúra na podporu výskumu a vývoja, ktorá má grantový aparát a kvalifikovaných ľudí.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač