Deň otvorených dverí v Ústave pamäti národa

21. 11. 2019

Ústav pamäti národa (ÚPN) sprístupnil miesta, ktoré nie sú verejnosti bežne dostupné. Záujemcovia môžu vidieť dokumenty štátnej bezpečnosti aj miesta, kde sú uložené. ÚPN pripravil aj malú expozíciu zaujímavostí z roku 1989, keďže tohoročné dni otvorených dverí sú tematicky previazané s 30. výročím Nežnej revolúcie.

Rádio Lumen(20. 11. 2019; Rádio Lumen; Infolumen; 17.30; Júlia Kavecká)

Júlia Kavecká, moderátorka: „Ústav pamäti národa sprístupnil miesta, ktoré nie sú verejnosti bežne dostupné. Záujemcovia môžu vidieť dokumenty štátnej bezpečnosti aj miesta, kde sú uložené. ÚPN pripravil aj malú expozíciu zaujímavostí z roku 1989, keďže tohtoročné dni otvorených dverí sú tematicky previazané s tridsiatym výročím revolúcie. Ľudia tak majú možnosť vidieť originálnu uniformu, ktorú verejná bezpečnosť používala voči protestujúcim v roku osemdesiatdeväť, alebo aj najstarší notebook na Slovensku či kúsok železnej opony v skutočnej veľkosti. V archíve ÚPN sa bol pozrieť aj redaktor Pavol Hudák.“

Pavol Hudák, redaktor: „V rámci dní otvorených dverí v archíve Ústavu pamäti národa prichádzajú školy, ale aj verejnosť. Hovorí vedúci bádateľne a knižnice ÚPN Pavol Pytlík.“

Pavol Pytlík, vedúci bádateľne a knižnice Ústavu pamäti národa: „Dozvedia sa informácie o tom, ako štátna bezpečnosť vlastne sledovala ľudí počas tých štrajkov, ktoré sa uskutočňovali na námestiach. Sme si pripravili niekoľko teda panelov aj ku skartáciám štátnej bezpečnosti, k ničeniu zväzkov, krádežiam zväzkov. Ale aj k tomu podhubiu, ktoré vlastne novembru predchádzalo.“

Pavol Hudák: „Pavol Pytlík z ÚPN dodáva, že v rámci dní otvorených dverí vystavujú aj niekoľko originálnych artefaktov z novembra 1989.“

Pavol Pytlík: „Transparent demonštrácie pred Justičným palácom, kde vlastne ľudia žiadali prepustenie Jána Čarnogurského. Niekoľko predmetov dôstojníka vojenskej kontrarozviedky, tu máme napríklad jeden z najstarších notebookov.“

Pavol Hudák: „Ústav pamäti národa pripravuje aj tematickú edíciu archívnych dokumentov viažúcich sa k novembru osemdesiatdeväť. K tomuto kroku predchádzal niekoľkomesačný hĺbkový výskum všetkých archivárov ÚPN. Hovorí riaditeľ archívu Ľubomír Ďurina.“

Ľubomír Ďurina, riaditeľ archívu Ústavu pamäti národa: „Ten výskum bol realizovaný aj v archívnych fondoch, ktoré sú v súčasnosti ešte pre verejnosť nesprístupnené z dôvodu nespracovanosti týchto fondov.“

Pavol Hudák: „Počas našej návštevy archívu ÚPN s mikrofónom sme stretli aj študentov zo Strednej odbornej školy podnikania v Bratislave. Študentka Nora hovorí, že v čase komunizmu by žiť nechcela.“

Nora, študentka: „Zaujalo ma to, že tu majú toľko veľa dokumentov a archivujú to tu.“

Pavol Hudák: „Záujemcovia môžu archív Ústavu pamäti národa navštíviť ešte zajtra od 9. do 17. hodiny.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
výstavy, politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač