Makroekonomická prognóza Európskej komisie

12. 11. 2019

V jesennej makroekonomickej prognóze Európska komisia konštatuje očakávania európskych ekonómov, že deficit verejných financií bude na úrovni 1,2 desatiny percenta HDP. Európska komisia neverí, že náš budúcoročný rozpočet dosiahne schodok necelé pol percento hrubého domáceho produktu tak, ako ho naplánoval rezort financií.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(07. 11. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18.00; Marián Kukelka, Karolína Lacová)

Karolína Lacová, moderátorka: „Európska komisia neverí, že náš budúcoročný rozpočet dosiahne schodok necelé pol percento hrubého domáceho produktu tak, ako ho naplánoval rezort financií. Konštatuje to v jesennej makroekonomickej prognóze. Európski ekonómovia očakávajú, že deficit verejných financií bude na úrovni jedna celá dve desatiny percenta HDP. Dôvodom majú byť opatrenia vlády znižujúce daňové zaťaženie a zavádzajúce minimálny dôchodok. Ministerstvo financií sa bráni, že v návrhu ešte nie je započítaný zisk zo zvýšeného odvodu bánk, ktorý kabinet ohlásil začiatkom týždňa.“

Marián Kukelka, redaktor: „Komisia v odhade deficitu na rok 2020 zohľadnila dosah vládnych opatrení, ktoré znižujú daňové zaťaženie a zavádzajú minimálny dôchodok. V budúcom roku sa zníži sadzba dane z príjmov pre právnické osoby aj živnostníkov na pätnásť percent, zároveň sa zvýši nezdaniteľná časť na daňovníka. Pod zníženú desaťpercentnú sadzbu DPH sa zároveň dostanú aj niektoré ďalšie vybrané potraviny. Deficit, s ktorým ráta návrh budúcoročného rozpočtu na úrovni nula celých štyridsaťdeväť stotín percenta, považuje preto komisia za nereálny. Hovorí vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Lívia Vašáková.“

Lívia Vašáková, vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: „V roku 2019 by mal deficit klesnúť na nula celá deväť percenta, v roku 2020 sa zvýšiť na jedna celá dve percenta, a to v dôsledku schváleného zníženia daní a zavedenia minimálnych dôchodkov.“

Marián Kukelka: „Rezort financií sa bráni, hovorí, že komisia do analýzy nezahrnula zisk zo zvýšeného odvodu bánk, ktorý už odsúhlasila vláda. Budúci rok má stúpnuť z nula celých dve desatiny na nula celých štyri desatiny percenta. Do štátneho rozpočtu by mal priniesť navyše stodvadsať až stotridsať miliónov eur. Nahradiť by mal plánovanú valorizáciu daní z cigariet, ktorú odmieta v parlamente podporiť vládna SNS. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru-SD.“

Ladislav Kamenický, minister financií SR (Smer-SD): „My musíme aj toto vykompenzovať nejakým spôsobom a v rámci tohto budeme ešte prijímať v Národnej rade Slovenskej republiky pozmeňujúci návrh, kde budeme tak, ako som avizoval, budeme musieť urobiť určité úpravy tak, aby sme nakoniec doručili rozpočet na budúci rok na úrovni 0,49 percenta HDP.“

Marián Kukelka: „Karol Frank z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied je však kritický.“

Karol Frank, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied: „Schválené zvýšenie bankového odvodu určite nebude stačiť na pokrytie výdavkov, ktoré si vláda naplánovala na budúci rok. V predvolebnom období každá vláda, ktorá doteraz na Slovensku pôsobila, míňala viacej ako pôvodne naplánovala.“

Marián Kukelka: „Komisia zároveň avizuje výrazné ochladenie ekonomiky. Po vlaňajšom náraste HDP o štyri percentá sa tento rok spomalí na dve celé sedem desatín percenta a budúci rok na dve celé šesť desatín percenta.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač