Nezamestnanosť klesla pod 5 percent

21. 11. 2019

Na úradoch práce evidujú približne stošesťdesiatšesťtisíc uchádzačov o zamestnanie, z toho väčšina je okamžite pripravená nastúpiť do práce. Práve pre nich ponúkajú zamestnávatelia takmer stotisíc voľných pracovných miest. Evidovaná nezamestnanosť sa napriek tomu stále pohybuje na úrovni piatich percent.

Televízna stanica TA 3 - logo(20. 11. 2019; TV TA3; Hlavné správy; 18.30; Lenka Ježová, Jozef Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor: „Miera evidovanej nezamestnanosti v októbri klesla pod päť percent. Problém nájsť uplatnenie na trhu práce majú najmä absolventi stredných škôl. Pozície, ktoré sú pre nich vhodné, firmy často obsadia uchádzačmi s vysokoškolským titulom.“

Lenka Ježová, redaktorka: „Na úradoch práce evidujú približne stošesťdesiatšesťtisíc uchádzačov o zamestnanie, z toho väčšina je okamžite pripravená nastúpiť do práce. Práve pre nich ponúkajú zamestnávatelia takmer stotisíc voľných pracovných miest. Evidovaná nezamestnanosť sa napriek tomu stále pohybuje na úrovni piatich percent.“

Marián Valentovič, generálny riaditeľ ÚPSVaR: „Z pohľadu regionálnej úrovne to znamenalo medzimesačný pokles vo všetkých samosprávnych krajoch. Z pohľadu okresnej úrovne môžem konštatovať, že sme zaznamenali pokles v šesťdesiatdva okresoch.“

Stanovisko Inštitútu finančnej politiky: „Miera nezamestnanosti stagnuje už šesť mesiacov v rade. Medzera medzi odtokom a prítokom uchádzačov do evidencie sa zmenšuje.“

Lenka Ježová: „Úrady majú veľa práce najmä s absolventmi stredných škôl. Na rozdiel od tých vysokoškolských sa nevedia uplatniť na trhu práce. Za uplynulý mesiac odišlo z evidencie len necelých tisíc z nich.“

Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (Smer-SD): „Naďalej je evidentné, že štruktúra stredoškolských učebných a študijných odborov veľmi málo zodpovedá potrebám trhu práce.“

Alexej Dobroľubov, analytik Inštitútu zamestnanosti (telefonát): „Tie práce sú možno na papieri, že firmy požadujú stredoškolské vzdelanie, ale za tým môže byť aj skryté to, že napríklad potrebujú kvalitnejšie digitálne zručnosti, lepšiu angličtinu, čo sú základné veci, čo by mali vedieť už na strednej škole, ale vedia to primárne vysokoškoláci.“

Lenka Ježová: „Rezort práce onedlho zverejní prognózu vývoja na pracovnom trhu. Očakáva, že sa ňou inšpirujú samosprávy aj ministerstvo školstva a následne nastavia stredoškolské osnovy tak, aby sa absolventi po skončení štúdia uplatnili a nemuseli prejsť rekvalifikáciou.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , vysoké školy, vzdelávanie, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač