Podľa študentov sa na školách venujú téme 17. november `89 menej, než by mali

15. 11. 2019

S témou 17. november `89 sa žiaci prvýkrát stretnú na konci základnej školy. Na rozdiel od stredoškolákov, ministerstvo školstva si myslí, že rozsah informácií je dostačujúci, i keď na predmety dejepis a občianska náuka je nízka časová dotácia.

Rádio Košice(14. 11. 2019; Rádio Košice; Metropolitné správy; 13.00; Redakcia)

Stredoškoláci v Košiciach:
„Došlo k zmene politického režimu na Slovensku, zo socializmu sme prešli na demokraciu.“

„Tak, nejaké základné informácie, keďže je tu teraz dosť téma, ktorá sa preberá v médiách, tak by boli skôr, akože viem, že je to prechod od tej socialistickej diktatúry k demokracii.“

„V podstate padol ten socializmus a prišli sme k demokracii, rozpadol sa celý sovietsky blok. Momentálne je toto asi všetko. Viac informácií musím si naštudovať ešte.“

„O 17. novembri som sa viacmenej dozvedela skôr z počutia starších ľudí, ako napríklad mojej mamky a podobne, nakoľko v škole sme sa touto tematikou veľmi nezaoberali.“

Redaktorka: „Aj takéto sú odpovede košických stredoškolákov na otázku, čo vedia o 17. novembri 1989. Všetci sa zhodujú v tom, že učiva k tejto téme je na slovenských školách málo.“

Stredoškoláci v Košiciach:
„Určite je ho nedostatok. Malo by sa to trošku viacej celkovo prezentovať, a viacej sa o tom rozprávať a diskutovať.“

„My sme sa tomu až tak nevenovali, lebo je to vlastne na konci dejín 20. storočia, takže tam sa už niekedy ani nestihne dôjsť.“

„Učiva je ohľadne tejto témy málo, fakt sa preberá viac ten stredovek, a preberáme aj iné krajiny, na to Slovensko sa občas zabúda.“

„Nakoľko berieme veľmi dlhé časové obdobie, od praveku až po súčasnosť, tak často na tú súčasnosť už nezvýši čas, aby sme sa týmto zaoberali. Teda tiež si myslím, že by sa to malo nejako zmeniť.“

Redaktorka: „Ministerstvo školstva Slovenskej republiky si myslí, že rozsah informácií je dostačujúci, i keď na predmety dejepis a občianska náuka je nízka časová dotácia. Upozorňuje, že v predmete dejepis pre 9. ročník základných škôl bola zvýšená časová dotácia o jednu hodinu, ktorú môžu podľa rezortu učitelia využiť aj na posilnenie vyučovania práve tejto témy. S témou 17. november `89 sa žiaci prvýkrát stretnú na konci základnej školy. Viac hovorkyňa rezortu Andrea Pivarčiová.“

Andrea Pivarčiová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Táto téma je rozpracovaná v Štátnom vzdelávacom programe aj s udalosťami pred Novembrom 1989 vo výkonovom a obsahovom štandarde predmetu dejepis pre žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročného gymnázia. Následne tú tieto témy rozpracované v učebnici dejepisu.“

Redaktorka: „O tom, či je učivo dostatočné, nám viac povedali košickí deviataci.“

Deviataci v Košiciach:
„Určite tí mladí ľudia sa niečo dozvedia, ale i tak to nie je všetko, čo by sa mali dozvedieť dôležité. Tie dôležité veci sa niekedy aj vynechávajú.“

„Ja si myslím, že vlastne to, čo preberieme v škole, je iba taký malý súhrn tých najpodstatnejších vecí, ale malo by sa o tom diskutovať a viac rozprávať aj medzi sebou a tak.“

„Malo by ho byť troška viac, pretože je tam naša história Slovenska, ale je tam až tak málo zahrnutá, iba všeobecné veci sú tam, sa o tom učí, ale podľa mňa nie veľmi dostatočne a malo by sa niečo pridať.“

Redaktorka: „Na slovenských gymnáziách sa téme venujú na hodinách dejepisu, aj občianskej náuky. 17. november sa ešte spomína v učebnici literatúry pre gymnáziá a stredné odborné školy. Prostredníctvom Václava Havla jeho autobiografickej hry Audience a Dominika Tatarku s dielom Démon súhlasu. Ministerstvo hovorí, že v porovnaní s minulosťou sa informácie o tejto téme doplnili.“


Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, vzdelávanie, veda

Tlač