Premena ekonomiky nebola bezbolestná

21. 11. 2019

Ponovembrové zmeny boli dramatickejšie, zasiahli ľudí najmä z hľadiska sociálneho a ekonomického. Premena ekonomiky nebola vôbec bezbolestná. Spoznali sme nezamestnanosť, zdražovanie a schudobnenie. Trvalo roky, kým sme sa z toho dostali. Kým do roku 1989 nezamestnanosť v podstate neexistovala, v roku 1990 už bola na úrovni 1,6 % a v roku 1993 narástla na 14,4 %.

Televízna stanica Markíza(19. 11. 2019; TV Markíza; Televízne noviny; 19.00; Tomáš Velecký, Mária Chreneková Pietrová, Jaroslav Zápala)

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Mali sme do desiatich rokov dobehnúť Rakúsko, západné platy aj sortiment v obchodoch. Už rok po 89-om ale prišlo veľké vytriezvenie.“

Jaroslav Zápala, moderátor: „Premena ekonomiky nebola vôbec bezbolestná. Spoznali sme nezamestnanosť, zdražovanie a schudobnenie. Trvalo roky, kým sme sa z toho dostali.“

Tomáš Velecký, redaktor: „Vyrábalo sa toľko, koľko sa určilo zhora, a to aj za cenu prázdnych pultov v obchodoch. Prácu mal každý, hoci platy neboli vysoké. Takto riadená ekonomika krachovala. Po revolúcii prišla potreba zmeniť ju a s ňou aj prvý šok – domáci výrobcovia neboli po otvorení hraníc schopní konkurovať efektívnym korporáciám zo západu.“

Magdaléna Piscová, sociologička Slovenskej akadémie vied: „Tá prestavba toho hospodárskeho systému, tak tá spôsobila skutočne to, že tuná veľmi veľké množstvo ľudí akože prišlo o prácu.“

Eva Sadovská, ekonomická analytička Wood & Co.: „Kým do roku 1989 nezamestnanosť v podstate neexistovala, tak v roku 1990 už bola na úrovni 1,6 %, čomu zodpovedalo 40 tisíc ľudí bez práce, no a v roku 1993 to už bolo 370 tisíc ľudí bez práce, čiže nezamestnanosť prudko narástla na 14,4 %. Toto bol určite veľmi negatívny faktor pre mnohých jednotlivcov, ale v podstate aj pre všetky, alebo mnohé domácnosti, ktorých sa to dotklo.“

Tomáš Velecký: „Nastúpila privatizácia, najskôr kupónová, potom Mečiarova a k majetkom sa začali dostávať tunelári prezlečení za investorov. Tak ako chudobneli podniky, chudobneli aj obyvatelia. Tempo porevolučného zdražovania bolo 50-krát rýchlejšie ako ho poznáme dnes. Platy zďaleka tak rýchlo nerástli.“

Eva Sadovská: „Platy síce vzrástli nominálne o dve tretiny, ale ceny v obchodoch oveľa prudšie narástli, dokonca tam bol až nejaký dva a pol násobný rast cien.“

Zora Bútorová, analytička Inštitútu pre verejné otázky: „Tie ponovembrové zmeny boli dramatickejšie, väčšmi zasiahli ľudí najmä z hľadiska sociálneho a ekonomického a aj to sa premietlo do toho hodnotenia.“

Tomáš Velecký: „Inštitút pre verejné otázky sa nedávno Slovákov pýtal - stála zmena spoločenského systému v 89.-om za to? Šiesti z desiatich odpovedali, že áno, každý tretí opýtaný mal ale opačný názor, zmena zriadenie mala zjavne svojich víťazov aj porazených.“

Zora Bútorová: „Prevažuje názor, že mladí ľudia týmito zmenami skôr získali než by sa ich situácia nezmenila, alebo dokonca aj zhoršila.“

Tomáš Velecký: „Spolu s malými nová doba priala aj podnikateľom a disidentom, naopak verejnosť najčastejšie za porazených v prieskume označila popri komunistoch aj farmárov a dôchodcov.

(tabuľka)

1989 – víťazi a porazení

podnikatelia         69 %                      seniori                 60 %

disidenti              58 %                      farmári                 56 %

mladí ľudia          58 %                      komunisti              46 %     

Zora Bútorová: „To sú tí na Slovensku, skupina, ktorá je jasne vnímaná ako obete zmien veľmi kriticky.“

Tomáš Velecký: „Vývoj na Slovensku navyše o celé desaťročie zbrzdil mečiarizmus a toľko očakávaný porevolučný hospodársky boom sa dostavil až na prelome milénií. S menšími pauzami a problémami trvá dodnes.“

Magdaléna Piscová: „Jednak vo veciach, ktoré ani nevidíme, ale vo veciach, ktoré vidíme, napríklad keď si zoberiete otázka urbanizácie, výstavby, teda tak za tých 30 rokov ako sa zmenili naše mestá a dediny, tak je to neporovnateľné. Takže áno, určite posunuli sme sa, v niektorých veciach veľmi pozitívne, v niektorých veciach téma posunu je trošku problematickejšie.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , Slovenská akadémia vied, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač