Problémy so skládkou pretrvávajú

27. 11. 2019

Odpad z niklovej huty v Seredi straší miestnych obyvateľov aj dvadsaťšesť rokov po jej zatvorení. Prach z Luženca sa dostáva až do okruhu šesťdesiatich kilometrov. Ľudia chcú počuť, kto a kedy tento problém vyrieši. Skládku pozná väčšina Sereďanov, postupne sa tu hromadila od roku 1963.

RTVS Dvojka(25. 11. 2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17.30; Miroslav Lyko, Martina Kvačkajová)

Martina Kvačkajová, moderátorka: „Odpad z niklovej huty v Seredi straší miestnych obyvateľov aj dvadsaťšesť rokov po jej zatvorení. Prach z Luženca sa dostáva až do okruhu šesťdesiatich kilometrov. Ľudia chcú počuť, kto a kedy tento problém vyrieši.“

Miroslav Lyko, redaktor: „Skládku pozná väčšina Sereďanov, postupne sa tu hromadila od roku 1963.“

Obyvateľ z blízkosti skládky: „Keď fúka, tak občas naozaj je vidno tie kúdoly dymu a potom to dýchajú ľudia.“

Ľubomír Veselický, viceprimátor Serede (nezávislý): „Pred niekoľkými rokmi sa zdvihla taká vlna prachu, tak nám z Nitry telefonovali otázku, či Sereď horí. Také čierne mračno bolo vidieť až z Nitry.“

Miroslav Lyko: „Obyvatelia Serede a okolitých obcí podpisujú proti odkalisku petíciu. Odborníci totiž upozorňujú na škodlivosť prachu, ktorý sa z nej šíri do okolia.“

Peter Staněk, Ekonomický ústav SAV: „Seredská skládka je ukážka, kde bude veľký problém, pretože nárast teploty, sucha bude viesť k tomu, že bude stále viac tých častíc v ovzduší. Takže preto tie skládky musíme riešiť.“

Eva Michaeli, Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity: „Na niektorých satelitných snímkach vidno ten povlak, napríklad na ornej pôde. Takže nazdávam sa, že to je dosť nebezpečné. Má veľmi nepriaznivé účinky na tieto rastliny.“

Miroslav Lyko: „Skládku obsahujúcu metalurgický kal v roku 1982 čiastočne zakonzervovali. Viac ako dve desaťročia má súkromného vlastníka, ktorý odpad využíva.“

Tibor Bráz, zástupca vlastníka odkaliska: „Tá najvyššia časť tej kopy sa znižuje, idú sa vytvárať určité kaskády, aby sme to vedeli nejakým spôsobom prikryť, či to bude geotextíliou a zeminou.“

Michal Tóth, predseda OZ Naša planéta: „Každý deň by muselo odísť päťdesiat vagónov, aby sme to dokázali za nejakých pätnásť až šestnásť rokov vyviezť. Pri dnešnom vývoze je to tak, že by to trvalo nejakých stosedemdesiat až dvesto rokov.“

Miroslav Lyko: „Ministerstvo životného prostredia nám odpísalo, že skládku monitoruje, tak ako v prípadoch všetkých environmentálnych záťaží. Dnes je na Slovensku sto lokalít s environmentálnou záťažou, sú v rôznom štádiu riešenia.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, Slovenská akadémia vied, veda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Pôdohospodárske vedy

Tlač