Štát bude monitorovať absolventov

08. 11. 2019

Zo získaných informácií bude jasné, či sú absolventi jednotlivých škôl pri hľadaní práce úspešní, či sa zamestnali hneď, alebo skončia na úradoch práce. Systém automaticky spáruje rodné čísla absolventov škôl s úradmi práce a Sociálnou poisťovňou.

TV TA 3(02. 11. 2019; TV TA3; Hlavné správy; 18.30; Andrej Horváth, Daniela Piršelová)

Daniela Piršelová, moderátorka: „Štát bude monitorovať absolventov stredných a vysokých škôl. Na základe zozbieraných údajov chce zistiť ich úspešnosť na trhu práce. Výsledky budú uverejnené na internetovej stránke aj s ich nástupnými platmi. Tento systém zavedie Slovensko ako prvá krajina v rámci Európskej únie."

Andrej Horváth, redaktor: „Systém automaticky spáruje rodné čísla absolventov škôl s úradmi práce a Sociálnou poisťovňou. Zo získaných informácií tak bude jasné, či sú absolventi jednotlivých škôl pri hľadaní práce úspešní, či sa zamestnali hneď, alebo skončia na úradoch práce."

Ján Richter (Smer-SD), minister práce, sociálnych vecí a rodiny: „Ten, ktorý sa bude rozhodovať, či je to rodič, alebo žiak, dajme tomu na akú strednú školu nastúpiť, si bude môcť pozrieť uplatnenie absolventov v tom predchádzajúcom období, dokonca si bude môcť pozrieť ich príjem, nástupný plat."

Andrej Horváth: „Rezort práce sa najprv zameria na stredné školy a neskôr, aj na jednotlivé študijné odbory vysokých škôl."

Mário Lelovský, viceprezident IT Asociácie Slovenska: „Škola, ktorá nedodá tieto údaje, nesmie dostať peniaze na ďalší rok. Nie je reálne, aby si škola vzdelávala to, čo chce a aby sa decká učili to, čo chcú bez ohľadu na to, čo chce trh práce."

Andrej Horváth: „Štúdie ukázali, že väčšina našich absolventov sa neuplatní vo svojom odbore. Výsledkom je to, že na Slovensku máme nezamestnaných mladých ľudí, ktorí majú vyštudované humanitné vedy, ale na trhu práce chýba približne 13 000 počítačových odborníkov."

Branislav Gröhling (SaS), poslanec NR SR: „Štát by nemal rozhodovať, ale mal by informovať verejnosť o uplatniteľnosti absolventov, o ich priemernej mzde, mal by poskytovať informácie, aby sa rodičia a žiaci mohli na základe nich rozhodnúť."

Andrej Horváth: „Ministerstvo tvrdí, že jedným krokom k transformácii školstva smerom k technickým odborom je aj zavedenie povinnej maturity z matematiky."

Oľga Nachtmannová (nominantka Smeru-SD), štátna tajomníčka Ministerstva školstva: „Reálne sa na tom už pracuje. Nemôžeme ale povedať, že to bude budúci rok."

Andrej Horváth: „Slovensko pritom podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj patrí medzi krajiny, ktoré môže v budúcnosti najviac ohroziť automatizácia a robotizácia priemyslu."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)  

Kľúčové slová:
sociálne vedy , vzdelávanie, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Iné

Tlač