Veda na Slovensku pred a po Nežnej revolúcii

25. 11. 2019

Nežná revolúcia otvorila slovenským vedcom pomyselnú bránu do sveta. V časoch bývalého režimu bola spolupráca s kolegami zo zahraničia takmer nulová. Veda a výskum v prírodných, spoločenských či technických oblastiach, podliehali kontrole a museli byť v súlade s ideológiou. Chýbajúca medzinárodná spolupráca pokrok vedcov brzdila. 

RTVS Jednotka(23. 11. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Klára Grausová, Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Nežná revolúcia otvorila slovenským vedcom pomyselnú bránu do sveta. V časoch bývalého režimu bola spolupráca s kolegami zo zahraničia takmer nulová. Veda a výskum v prírodných, spoločenských či technických oblastiach, podliehali kontrole a museli byť v súlade s ideológiou. Chýbajúca medzinárodná spolupráca pokrok vedcov brzdila.“

Klára Grausová, redaktorka: „Byť vedcom na Slovensku pred Nežnou revolúciou bola veda. Prírodné, spoločenské či technické bádanie malo svoje limity.“

Dušan Kováč, Historický ústav Slovenskej akadémie vied: „Mnohí vedci, samozrejme, vo svojich odboroch mohli bádať, ale všetko bolo pod kontrolou komunistickej strany. Ľudia, ktorí vedu nerobili a vede nerozumeli, vedu riadili. Na našom príklade historikov sa to dá veľmi jednoducho povedať, zhora z tých straníckych orgánov sme dostávali príkaz nielen to, čo máme skúmať, ale aj k akému záveru máme dôjsť. A to už o vede sa nedá hovoriť, samozrejme.“

Klára Grausová: „Veľkým problémom pre vedcov v socialistickom Československu boli prerušené kontakty so zahraničím.“

Fedor Gömöry, Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied: „Hlavne v oblasti, v ktorej ja robím, to sú technické vedy, tam ten pokrok je len jeden, čiže každá nová myšlienka, to, čo už niekto objavil, nemá zmysel objavovať znovu. Treba to okamžite prebrať, treba na tom stavať, nejako to rozširovať, využívať. Tá voľná výmena myšlienok je u nás kľúčová. V podstate bol prístup k svetovej literatúre, trebárs niekedy aj cez preklady do ruštiny, tie odborné poznatky sme mohli študovať, ale to, čo chýbalo, tak to bol priamy kontakt s vedcami zo zahraničia.“

Dušan Kováč: „V 68-om roku sa to aj v akadémii zmenilo, chodili sem Angličania, Francúzi, Američania, ale potom boli tie kontakty prerušené na takmer dlhých 20 rokov.”

Peter Zajac, Ústav Slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied: „To bol asi najväčší problém, že v tom uzavretom priestore vlastne sa dalo len celkom výnimočne, v podstate, povedal by som, až takmer na vlastnú päsť, dosiahnuť nejaké normálne vedecké výsledky.“

Klára Grausová: „Absencia medzinárodnej spolupráce brzdila vedecký pokrok, no boli určité výnimky, keď dovolili odborníkom vycestovať.“

Fedor Gömöry: „Ja som sa napríklad ako mladý vedecký pracovník dostal na tri mesiace do Talianska, čiže boli také programy na nejaké naozaj aj výmeny, ale prešiel som dosť veľkou tortúrou. Trvalo to asi dva roky, musel som prejssť rôznymi preverovaniami a nakoniec ma pustili až vo chvíli, keď som sa oženil a narodila sa mi dcéra.“

Klára Grausová: „Nežná revolúcia 17. novembra 1989 a dni po nej, ktoré viedli k pádu komunistického režimu, tak predstavovali pre slovenskú vedu obrovský zlom.“

Fedor Gömöry: „Tie požiadavky novembra boli odpolitizovať a demokratizovať. To sa obidvoje uskutočnilo veľmi rýchlo. Tie základné organizácie komunistickej strany skončili na pracoviskách behom nejakého mesiaca a niekedy na jar 1990 bola ustanovená Rada vedcov, ktorá volí vrcholné akadémie. Čiže k demokratickým procesom si akadémia do dnešného dňa vyberá tých vedúcich predstaviteľov.“

Dušan Kováč: „Vedci sa stali skutočne vedcami, aj v spolupráci so zahraničnými kolegami. Mohli určovať predmet svojho výskumu a slobodne mohli robiť závery. Tak to bola veľmi zásadná vec.“

Klára Grausová: „Úspechmi na medzinárodnom poli robia mnohí vedci dobré meno Slovensku dodnes. Problém, ktorý podľa nich u nás pretrval z čias pred Nežnou revolúciou, sú nízke investície do vedy.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Spoločenské vedy

Tlač