Vedecká jeseň opäť vrcholí Týždňom vedy a techniky na Slovensku

08. 11. 2019

Rozhovor s Mgr. Andreou Putalovou, riaditeľkou Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, o podujatiach, ktoré sa konajú v rámci Týždňa vedy a techniky 2019, ako aj o záujme mladých ľudí o štúdium vedných odborov.

RTVS Jednotka - logo(07. 11. 2019; RTVS Jednotka; Ranné správy; 07:30; Martina Jančeková)

Martina Jančeková, moderátorka: „Tohtoročná vedecká jeseň opäť vrcholí Týždňom vedy a techniky na Slovensku. Jeho 16. ročník prináša stovky podujatí, festivalov, workshopov či súťaží. Budeme o nich hovoriť s Andreou Putalovou, riaditeľkou Národného centre pre popularizáciu vedy a techniky. Dobré ráno, vitajte u nás v štúdiu. Predovšetkým, čo priniesol a čo ešte prinesie, pretože sa ešte nekončí tento Týždeň vedy a techniky.“

Andrea Putalová, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky: „Týždeň vedy začína v pondelok, je viac ako 400 podujatí po celom Slovensku, takže už diváci mohli zažiť naozaj množstvo prednášok, workshopov, Dní otvorených dverí, výstav a toto pokračuje ďalej. Práve dnes napríklad otvára veľké výstavisko v Bratislave Bibliotéku a Pedagogiku a v rámci týchto výstav je aj podujatie Týždňa vedy a techniky Veda netradične a Festival vedy a techniky AMAVET.“

Martina Jančeková: „Láka zrejme najmä mladých ľudí, študentov, na nich sa zameriava. Je to už 16. ročník, ak by ste to tak nejak zhodnotili, je stále väčší záujem, alebo naopak?“

Andrea Putalová: „Určite záujem rastie a čo nás veľmi teší, stále viac a viac sa pripájajú aj iné inštitúcie, ako len vysoké školy, univerzity a Slovenská akadémie vied, a teda ústavy, ktoré sa zaoberajú výskumom, ale začínajú sa zapájať aj stredné školy, neziskové organizácie, čiže ten záujem aj tých samotných inštitúcií rastie.“

Martina Jančeková: „Čo najviac motivuje, alebo malo by motivovať mladých ľudí, aby sa venovali vede?“

Andrea Putalová: „Ja som nedávno mala diskusiu so synom, lebo je v prvom ročníku na vysokej škole na Prírodovedeckej fakulte, a som sa ho pýtala, že prečo chce ísť týmto smerom, tak povedal, že ho veľmi láka poznanie fungovania sveta. Teda objavovanie, hľadanie, skúmanie a že chce aj niečo nové pre svoju budúcnosť. Takže myslím si, že toto je taká motivácia mladých ľudí naozaj spoznávať, hľadať, skúmať, objavovať a zlepšovať to, čo majú, aby pre tú ich budúcnosť to bolo lepšie, ľahšie, aby tá kvalita ich života a ich detí sa stále a stále zlepšovala.“

Martina Jančeková: „Mnohí teda motiváciu majú sami vnútornú, u mnohých ju práve vy vzbudíte takýmito podujatiami. O ktoré odbory je potom najväčší záujem?“

Andrea Putalová: „Toto je ťažko povedať, lebo, samozrejme, každý je individuálny a už keď záujem vzbudíme, tak je to otázka, že z ktorej oblasti. Takže ak vypichnúť niektorú z oblastí, samozrejme, že biológia, chémia, medicína, toto sú také tie oblasti, o ktoré je záujem. Astrofyzika je veľmi zaujímavá pre verejnosť. Ale čo sa týka štúdia, naozaj je to veľmi individuálne a každý si nájde to svoje a ten svoj odbor, ktorý ho láka.“

Martina Jančeková: „Aj v tomto smere už máme mladých astronómov a astronautov, ktorí sa podieľajú na vesmírnych misiách, Miška Musilová tiež tu bola nedávno. Súčasťou tohto týždňa je aj vyhlásenie najlepších vedcov, inovátorov a popularizátorov vedy, teda Cena za vedu a techniku. O aké ocenenie ide presne, kto sa mohol prihlásiť a kto ho môže získať?“

Andrea Putalová: „Vyhlasovateľom tejto súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, cenu odovzdáva pani ministerka a je to otvorené naozaj pre všetkých vedcov, vedecké osobnosti v týchto rôznych oblastiach, či už z vysokých škôl, ústavov, z podnikateľského sektora, takže ten záber je široký a komisia mala náročnú úlohu vybrať tých najlepších.“

Martina Jančeková: „Tých najlepších a nositeľov spoznáme dnes večer počas slávnostného udeľovania cien. Možno prezraďte aspoň takých top kandidátov, ktorí sú medzi nimi?“

Andrea Putalová: „Neprezradím, lebo túto odpoveď budeme mať až večer a nemôžeme to povedať dopredu. Je to naozaj z rôznych oblastí, takže ja sa teším na večer.“

Martina Jančeková: „Súčasťou Týždňa vedy sú aj rôzne festivaly, napríklad AMAVET. O čom je?“

Andrea Putalová: „Festival vedy a techniky AMAVET je celonárodná súťažná prehliadka bádateľských projektov mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Je tam 11 kategórií, nebudem všetky menovať, možno len tak pár, biológia, chémia, matematika, geovedy, zdravoveda, medicína. Takže naozaj 11 kategórií. Postupujú tam žiaci a študenti z krajských kôl a víťazi celonárodného kola postupujú do prestížnych celosvetových súťaží, a čo mňa veľmi teší, tak naozaj mávajú každý rok úspech, umiestňujú sa na popredných miestach. Takže toto nás veľmi teší.“

Martina Jančeková: „To je určite úžasné, ale tento rok ste priniesli aj fotografickú a výtvarnú súťaž, akési spojenie vedy a umenia?“

Andrea Putalová: „Áno, veda a umenie kráčajú ruke v ruke, veď je známe, že veľa vedcov má ako svoje hobby umenie, či už hudbu, alebo výtvarné umenie, takže toto prepojenie je úplne jasné. A samozrejme, ako pritiahnuť mladých ľudí, žiakov a teda študentov k tejto téme, k oblasti vedy a techniky, tak samozrejme cez obraz, cez kreslenie, cez výtvarné umenie, cez fotografiu, takže toto spojenie je veľmi dobré.

Tento rok sme mali mimoriadny záujem, bolo viac ako 600 prác prihlásených v týchto obidvoch súťažiach. Takže opäť komisia, ktorá vyberala, mala veľmi náročnú úlohu. A aj tie témy, ktoré vyberáme, napríklad pre výtvarnú súťaž pre tento ročník boli Krotitelia odpadov, ako vyčistíme svet To už je tiež taká téma, kde mladých ľudí zaujmeme, akým spôsobom riešiť túto situáciu, pretože vieme, že odpadu je strašne veľa, ako sa s tým vysporiadať do budúcna. Čiže už možno vzbudíme v niektorých z nich záujem nielen o výtvarné umenie, ale aj to, že pôjdu tou vedeckou cestou.“

Martina Jančeková: „Ďakujem za rozhovor.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, ceny za vedu a techniku, vzdelávanie, osobnosti vedy, veda, výskum, rozhovor

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Lekárske vedy , Iné

Tlač