Bratislava: Aby všetky deti mohli byť v škole

20. 12. 2019

Asistent učiteľa nemôže robiť asistenta dieťaťu, ktoré má zdravotné postihnutie alebo znevýhodnenie. Asistent učiteľa je na to, aby pomáhal učiteľovi. Naopak osobný asistent, ktorý by v bežných činnostiach dieťaťu pomohol, nesmie byť v škole. Keďže dieťaťu v škole nemá kto pomôcť, musí sa vzdelávať doma.

TV JOJ(16.12.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19.30; Barbora Jánošová, Andrea Pálfy Belányiová)

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: „Minister práce obviňuje rezort školstva z toho, že si vraj neplní povinnosti vyplývajúce z dohovoru OSN. Týka sa to nezmyselného zákazu vstupu osobných asistentov do škôl. Práve oni by im mohli pomôcť s úkonmi, ktoré sú pre bežné deti úplne normálne – napiť sa, najesť sa alebo ísť na toaletu.“

Jana Lowinski, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením: „Nás rodičov detí so zdravotným znevýhodnením nezaujímajú nejaké aktuálne politické stratégie, hry. My potrebujeme veľmi konkrétne riešenia tu a teraz.“

Barbora Jánošová, redaktorka: „Problém je, že mnohé hendikepované deti potrebujú v škole pomôcť s bežnými vecami, ako ísť na toaletu alebo sa najesť. Lenže asistent učiteľa pomáha so vzdelávacím procesom.“

Martina Lubyová, ministerka školstva: „Asistent učiteľa nemôže robiť asistenta dieťaťu, ktoré má zdravotné postihnutie alebo znevýhodnenie. Asistent učiteľa je naozaj na to, aby pomáhal učiteľovi.“

Barbora Jánošová: „A iné by robiť nemal. Naopak osobný asistent, ktorý by v bežných činnostiach dieťaťu pomohol, nesmie byť v škole. A keďže dieťaťu v škole nemá kto pomôcť, musí sa vzdelávať doma.“

Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska, podporujúcej inklúziu: „Máme tu časť detí, ktoré by sa mohli vzdelávať v bežných školách a nevzdelávajú sa, sú napríklad v špeciálnych školách alebo na domácom vzdelávaní.“

Martina Lubyová: „A práve preto rokujeme s rezortom práce, aby asistentov pustili aj za brány školy.“

Ján Richter, minister PSVaR SR: „Osobná asistencia do škôl áno, rokuje sa.“

Barbora Jánošová: „Opozičná poslankyňa vzápätí ministerke cez sociálnu sieť odkázala, že objavila teplú vodu.“

(text v obraze)

Zdroj: Facebook.com: Zuzana Zimenová

Zrušenie nezmyselného zákazu vstupu osobných asistentov do škôl som v parlamente navrhovala trikrát.

Barbora Jánošová: „Ako je to vôbec možné, že taká samozrejmosť v dnešnej dobe, ako osobný asistent jednoducho nemôže byť s dieťaťom prítomný v škole?“

Martina Lubyová: „Sú to určite najmä rozpočtové obmedzenia. Rezort práce zrejme nemá dostatočné prostriedky.“

Barbora Jánošová: „Naopak minister práce viní najmä rezort školstva, ktorý si vraj neplní povinnosti vyplývajúce z dohovoru OSN.“

Ján Richter: „Terajší stav je taký, že rezort školstva neplní úlohy, ktoré sú obsiahnuté v tomto dohovore.“

Barbora Jánošová: „Návrh riešenia zatiaľ ostáva na papieri.“

Michal Stuška, hovorca MPSVaR SR: „By mala vzniknúť aj nová pozícia už nielen školských asistentov, ale výchovných akoby pomocníkov.“

Barbora Jánošová: „Podľa ministerstva práce sa to týka najmenej 500 detí, lebo približne toľko ich poberá príspevok na osobného asistenta. Veľkou témou je však aj inklúzia, ktorá sa týka detí so špeciálnymi potrebami, a tých je až 23 tisíc. Školy by ich chceli začleniť, hovoria však o nedostatku asistentov učiteľa. Aj táto škola a táto trieda je dôkazom, že inklúzia môže fungovať a že asistent v triede pomôže nielen vybraným deťom, ale celému kolektívu.“

Chlapec 1: „Vďaka Jarke stíhame viacej na hodinách, lebo my máme v triede aj také slabšie deti, ktorým pomáha, aby sme to a tým pádom toho aj viacej stíhame.“

Jaroslava Hajašová, asistent učiteľa, ZŠ Karloveská, Bratislava: „Aby tie integrované deti sa cítili súčasťou kolektívu.“

Chlapec 2: „Ona je taká hravá.“

Ondrej Gallo: „Ja si dovolím dokonca tak veľmi tvrdo povedať, že žiadna škola na Slovensku nie je inkluzívna, ale mnohé školy sa na tú cestu vydávajú a dúfajme, že na nej vydržia čo najdlhšie.“

Barbora Jánošová: „Problém nedostatku asistentov učiteľov, ale aj vstup osobných asistentov do škôl zrejme počká na ďalšiu vládu.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
pedagogické vedy , sociálne vedy , vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač