Podľa Slovenskej komory učiteľov sa učitelia nemôžu vzdelávať

02. 12. 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu odmieta tvrdenie Slovenskej komory učiteľov, že od platnosti nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa učitelia nemôžu vzdelávať. Poukazuje na to, že k 15. novembru prijalo celkovo dvadsať žiadostí na organizovanie inovačného vzdelávania. Desať z nich schválilo, dve zamietlo a ďalších osem posudzuje. 

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(30. 11. 2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18.00; Veronika Valášková, Karolína Lacová) 

Karolína Lacová, moderátorka:  „Slovenská komora učiteľov tvrdí, že učitelia sa nemôžu vzdelávať, a to od platnosti nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Ministerstvo školstva to odmieta a poukazuje na to, že k 15. novembru prijalo celkovo dvadsať žiadostí na organizovanie inovačného vzdelávania. Desať z nich ministerstvo schválilo, dve zamietlo a ďalších osem práve posudzuje."

Veronika Valášková, redaktorka: „Podľa Komory učiteľov od septembra ministerstvo školstva neponúka učiteľom žiadne vzdelávanie, ktoré by umožnilo pedagógom získavať nové profesijné zručnosti. Ministerstvo ich vraj odkázalo iba na vzdelávacie programy akreditované podľa starého zákona. Tie ale nemajú pre účely príplatkov už žiadnu váhu. Pokračuje prezident komory Vladimír Crmoman."

Vladimír Crmoman, prezident Slovenskej komory učiteľov: „Tie riadiace zložky úplne zlyhali. Ako je možné, že po troch mesiacoch v podstate nič nie je, nič nefunguje, k tomu je zákon v platnosti. Ministerstvo nás diskriminuje, pretože my keď sas chceme vzdelávať, nemôžeme, myslíme si, že malo by dôjsť čo najskôr k náprave."

Veronika Valášková: „Pedagóg Viktor Križo hovorí, že nezrovnalosti sú aj s novými akreditačnými programami."

Viktor Križo, pedagóg: „Druhý problém, na ktorý teda by som ja chcel upozorniť, je, že ministerstvo školstva blokuje akreditovanie nových vzdelávacích programov, ktoré by učiteľom pomohli získať tri až deväť percent, alebo až dvanásť percent k zvyšovaniu platov."

Veronika Valášková: „Odborový zväz školstva a vedy žiadny problém nevidí. Predseda zväzu Pavel Ondek." 

Pavel Ondek, predseda OZ školstva a vedy: „My to tak nevnímame. Samozrejme, že sú tam určité nedostatky, ktoré takisto sme konzultovali s ministerstvom školstva, napríklad to, že vyhláška k danému zákonu podľa nás mala byť skôr, ale vieme, že už na svete táto vyhláška je, a my sme ju prijali s tým, čo tam je, a hodnotíme to pozitívne. Vieme, že metodické centrum môže prijímať žiadosti, a myslím, že bolo akreditované v týchto dňoch, takže my tam problém nevidíme."

 Veronika Valášková: „Ministerstvo školstva tvrdenia Komory učiteľov ostro odmieta. Vysvetľuje hovorkyňa rezortu Andrea Pivarčiová."

 Andrea Pivarčiová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Nie je pravda, že ministerstvo školstva neponúka učiteľom od septembra 2019 žiadne vzdelávanie v zmysle nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch."

Veronika Valášková: „Ministerstvo školstva dodáva, že k 15. novembru prijalo celkovo dvadsať žiadostí o vydanie oprávnenia na organizovanie inovačného vzdelávania a dve žiadosti na vydanie oprávnenia na organizovanie atestácií."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
pedagogické vedy , vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač