Podľa Slovenskej komory učiteľov sa učitelia nemôžu vzdelávať

02. 12. 2019

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Podľa Slovenskej komory učiteľov sa učitelia nemôžu vzdelávať

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:
Education Sciences, education

Areas:
Social Sciences

Print