Slovenskí vedci získali prestížny grant

18. 12. 2019

Slovenskí vedci prišli s testom, ktorý by mal odhaliť rakovinu prsníka s 98-percentnou presnosťou. Po mnohých pokusoch získali prestížny grant z Európskej únie na projekt Multiplex 8+. Uspeli spomedzi 2 000 nápadov. Projekt je zatiaľ v testovacej etape.

RTVS Jednotka(14. 12. 2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Petra Pupalová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Slovenskí vedci dokázali, že patria medzi európsku špičku v inovatívnosti. Začínajúci MultiplexDX vyvíja presnejšie testy na odhalenie rakoviny. Je prvou a jedinou slovenskou firmou, ktorá získala grant Európskej inovačnej rady v hodnote 3 milióny eur. Ich nápad by mal zlepšiť presnosť diagnostiky rakoviny prsníka. Z dnešných 50 % až 70 % na 98 %."

Petra Pupalová, redaktorka: „Každoročne zomrie na rakovinu prsníka celosvetovo toľko ľudí, koľko žije v Londýne či v New Yorku. Až jednej tretine pacientov je totiž nesprávne diagnostikovaná a dostanú zlú liečbu. Na Slovensku je situácia podobná.”

Peter Kilián, prevádzkový riaditeľ MultiplexDX: „My chceme toto zvrátiť a vlastne docieliť to, aby od začiatku pacientky boli liečené správne a tým pádom efektívne.”

Petra Pupalová: „Slovenskí vedci preto prišli s testom, ktorý by mal odhaliť rakovinu prsníka s 98-percentnou presnosťou. Až po viac ako 2 rokoch a mnohých pokusoch získali na projekt Multiplex 8+ prestížny grant z Európskej únie v maximálnej výške. Uspeli spomedzi 2 000 nápadov. Projekt je zatiaľ v testovacej etape."

Pavol Čekan, zakladateľ, MultiplexDX: „My sme boli v takej predklinickej fáze, kde sme vyskúšali našu metódu na 85 tkanivách. A teraz vďaka tomuto grantu vieme postúpiť do retrospektívnej klinickej validácie, kde tento test bude vyskúšaný na 4 000 archivovaných tkanivách, o ktorých máme už klinické informácie. A tieto tkanivá budú pochádzať z Rakúska, Česka, Slovenska a Islandu.”

Petra Pupalová: „Obsah tejto krabičky slúži na začiatok testovania rakoviny prsníka pre test, ktorý by mal vojsť do praxe v roku 2023. Podmienkou je, aby bola nová diagnostika účinná.”

Peter Kilián: „V budúcnosti by to pre tie pacientky znamenalo najmä to, že v prípade, že u nich bude diagnostikovaná rakovina, tak my budeme schopní veľmi presne určiť, o aký typ rakoviny ide a tým pádom nastaviť tú liečbu presne.”

Petra Pupalová: „V roku 2020 by mala vzniknúť aj skupina lekárov, výskumníkov a organizácií, ktorá by mala zlepšiť prístup onkologických pacientov k novým liekom a metódam liečby. Takéto tímy fungujú napríklad v Nórsku, aj v Amerike.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, klinické lekárske vedy, inovácie, diagnostika, technológie, veda, výskum, grant

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač