Udelenie čestného titulu Márii Novotnej

16. 12. 2019

Archeologička profesorka Mária Novotná získala na Trnavskej univerzite v Trnave čestný titul Doctor honoris causa za celoživotné dielo. Celý život zasvätila archeologickej vede. Viac ako 40 rokov vyučovala na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1997  založila v Trnave katedru klasickej archeológie.

Rádio Lumen(11. 12. 2019; Rádio Lumen; Infolumen; 17.30; Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka: „Trnavská univerzita v Trnave udelila čestný titul Doctor honoris causa archeologičke profesorke Márii Novotnej za celoživotné dielo. Profesorka celý život zasvätila archeologickej vede, viedla záchranné a systematické terénne výskumy, starostlivo vytvárala chronologické schémy doby bronzovej na Slovensku a tiež rekonštruovala počiatky tunajšej baníckej činnosti a metalurgie medi. Viac ako štyridsať rokov vyučovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Potom v roku 1997 v Trnave založila jediné pracovisko svojho druhu na Slovensku katedru klasickej archeológie. Pokračuje redaktor Pavol Hudák.“

Pavol Hudák, redaktor: „Dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Erik Hrnčiarik, ktorý dal návrh na ocenenie profesorky Novotnej, vyzdvihol, že urobila základ pre svetovú vedu o dobe bronzovej. A mnohé slovenské náleziská sa vďaka nej stali dôležitými v európskom kontexte.“

Erik Hrnčiarik, dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity: „Takmer pri každej vedeckej rade keď niečo povie, to je vec, ktorá pre nás možno tých mladších kolegov znamená, ako keby vôbec už tak nemyslíme práve v tom dobrom slova zmysle. A upozorňuje nás na to, že spomaľte, skúste inak pracovať, skúste sa na celý ten problém pozrieť inak.“

Pavol Hudák: „Profesorka Mária Novotná za najväčšie zadosťučinenie považuje to, že aj dnes je vo veľmi dobrom kontakte s bývalými študentmi. Ocenenie Doctor honoris causa je pre ňu veľkou cťou.“

prof. Mária Novotná: „Som vyšla z Komenského univerzity. Lenže ja som tam zostala pôsobiť spolu s mojím manželom v tých najhorších časoch a ja hovorím dodnes, že to bol hádam zázrak boží, ktorý nás dvoch nestraníkov tam ponechal, že sme teda mohli a domnievam sa, že vychovať slušných a zodpovedných ľudí.“

Pavol Hudák: „Profesorka Mária Novotná patrí aj medzi zakladateľov Katolíckej univerzity v Ružomberku a jej predošlých pracovísk, keď vystupovali pod hlavičkou Trnavskej a potom Žilinskej univerzity. V Ružomberku pracovala deväť rokov. Bola dlhoročnou vedúcou katedry histórie, členkou rôznych vedeckých kolégií a akademických orgánov.“

prof. Mária Novotná: „Pretože mi zomrel manžel, ktorý bol tu prorektorom, chceli, aby som sa ujala jeho prednášok.“

Pavol Hudák: „Osemdesiatosemročná profesorka Mária Novotná je nositeľkou aj ďalších ocenení.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, vysoké školy, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač