Vedecká konferencia o uhlíkovej neutralite na Technickej univerzite v Košiciach

09. 12. 2019

V Európskej únii sa diskutuje o záväzku dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Európska komisia plánuje do roku 2030 sprísniť ciele pre znižovanie emisií na 50 až 55 percent. Sme priemyselnou krajinou, ktorá sa už k uhlíkovej neutralite politicky prihlásila.

RTVS Jednotka(06. 12. 2019; RTVS Jednotka; Ranné správy; 07.30; Iveta Gombošová)

Iveta Gombošová, moderátorka: „V Európskej únii sa diskutuje o záväzku dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, teda bezuhlíkové hospodárstvo, a to do roku 2050. Do roku 2030 plánuje Európska komisia sprísniť ciele pre znižovanie emisií na 50 až 55 percent. O tom, ako sa tieto plány môžu dotknúť slovenskej ekonomiky, sa dnes bude hovoriť v Košiciach. Viac nám povie redaktorka Katarína Jarembinská, ktorú týmto pozdravujeme do Košíc, dobré ráno.“

Katarína Jarembinská, redaktorka: „Dobré ráno. Slovenský parlament schválil zákon o rozdeľovaní príjmov zo systému Európskej únie pre obchodovanie s emisiami. Sme priemyselnou krajinou, ktorá sa už k uhlíkovej neutralite politicky prihlásila. Bližšie o tom nám porozpráva pani projektová manažérka pre financovanie výskumu z Technickej univerzity v Košiciach pani Roberta Slezáková. Vysvetlite nám, čo vlastne znamená táto uhlíková neutralita?“

Róberta Slezáková, projektový manažér pre financovanie výskumu TUKE: „Uhlíková neutralita vo všeobecnosti znamená stav dosiahnutia rovnováhy medzi produkciou emisií a ich pohlcovaním v rámci rôznych druhov zachytávačov. Vo všeobecnosti môžeme povedať, ak chceme túto uhlíkovú neutralitu dosiahnuť, musíme vyvážiť všetky emisie tým, že ich absorbujeme. V rámci absorbčných procesov samozrejme fungujú prírodné procesy, ktoré prebiehajú napríklad vďaka lesom, ale sú to taktiež rôzne technológie pohlcovania, využívania, alebo skladovania uhlíka.“

Katarína Jarembinská: „Napriek tomu, že my sme malá krajina, no priemysel je rozšírený a produkujeme veľa uhlíka, ako to vieme a hlavne chceme aplikovať u nás?“

Róberta Slezáková: „Bohužiaľ, doposiaľ neboli nikde vo svete vytvorené, alebo vyprodukované zachytávače s takou vysokou účinnosťou, aby sme iba vďaka nim vedeli dosiahnuť stav uhlíkovej neutrality. Je však veľmi dobré, že diskusie ohľadom tejto problematiky prebiehajú na európskej aj národnej úrovni a taktiež sa vlastne implementujú nejaké legislatívne riešenia. V rámci tejto problematiky určite budeme postupovať ďalej, vďaka tomu sme vlastne dnes zorganizovali aj toto diskusné fórum. Určite je veľmi dôležité, že Slovenská republika dopadla ako druhá najhoršia v rámci energetického a klimatického plánu. Je to zapríčinené najmä energetickým sektorom, keďže sa vlastne plánuje vyrábať elektrická energia z uhlia až do roku 2038. Práve energetický sektor je tým pádom asi najväčší priestor na zmenu v rámci klimatickej, alebo uhlíkovej neutrality. Taktiež si to môžeme predstaviť ako financovanie rôznych obnoviteľných, alebo alternatívnych zdrojov energie, venovanie sa elektromobilite, alebo energetickej účinnosti a taktiež vlastne podpory a vedy a výskumu v jednotlivých oblastiach.“

Katarína Jarembinská: „Ako sa bude musieť energetika a priemysel zmeniť, aby sa znížilo znečistenie ovzdušia?“

Róberta Slezáková: „Toto je jedna vlastne z otázok, na ktorú si dúfam zodpovediem, alebo ktorú nejak priblížime počas dnešného diskusného fóra. Paradoxne, najväčším znečisťovateľom ovzdušia na Slovensku je domáce vykurovanie, čiže určite je potrebné prechádzať od tuhých palív, uhlia, dreva k zemnému plynu. V oblasti dopravy je napríklad veľmi dôležitá obnova vozového parku, ale taktiež inovácie v oblasti elektromobily. Čo sa týka priemyslu, tak je to v prvom rade modernizácia zariadení a technológií a v rámci týchto sektorov je veľmi dobrý priestor na prepojenie univerzít, čiže akademickej sféry s priemyslom.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
technológie, veda, výskum, energia, energetika

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač