V Lučenci vzniká vývojové centrum na výrobu batérií

09. 12. 2019

V novovznikajúcom Centre rozvoja inovácií v Lučenci budú vyvíjať nový typ batérií (na báze hliník vzduch) pre nákladnú dopravu. Centrum, ktoré bude sídliť v nevyužívanej budove NBS, by malo zatraktívniť región a pomôcť, aby mladí ľudia neodchádzali do zahraničia. 

RTVS Dvojka(06. 12. 2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17.30; Andrej Bálint)

Andrej Bálint, moderátor: „V Lučenci budú vyvíjať nový typ batérií pre nákladnú dopravu. Vyvíjať ich budú vo vznikajúcom centre rozvoja inovácií. To by malo zatraktívniť región a pomôcť, aby mladí ľudia neodchádzali do zahraničia. Vznik centra podporila aj vláda dotáciou stoštyridsaťtisíc eur. Región Novohradu je dlhodobo v režime hospodárskeho úpadku. Spôsobuje to predovšetkým odchod vzdelaných a talentovaných ľudí do väčších centier Slovenska či zahraničia. Zvrátiť tento trend môžu inovatívne projekty ako napríklad vznikajúce centrum pre inovácie a startupy.“

Daniel Kojnok, Centrum rozvoja inovácií: „A budeme vlastne pracovať na skutočne inovatívnom type batérií na báze hliník – vzduch. Je to prosto vec, ktorá môže mať extrémny dosah na široký región.“

Andrej Bálint: „Centrum rozvoja inovácií bude sídliť v Lučenci, v nevyužívanej budove Národnej banky Slovenska.“

Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska: „Ponúkli sme túto budovu pre fungovanie tohto nového inovačného centra v Lučenci za symbolickú sumu jedného eura ročne.“

Andrej Bálint: „Tvorcovia projektu budú spolupracovať so Slovenskou akadémiou vied a ďalšími inštitúciami v oblasti vývoja a výskumu. Prvé dva roky by mali pracovať na základnom výskume a tretí rok chcú prejsť k aplikovanému výskumu. Centrum má byť aj liahňou pre nové startupy.“

Daniel Kojnok: „Človek, ktorý, ktorý skutočne chce robiť nejaký inovatívny projekt v Lučenci, aby sa mal na niekoho obrátiť, kde prosto dostane priestor, dostane sieť našich kontaktov.“

Andrej Bálint: „Ďalším cieľom projektu má byť aj udržanie či návrat mladých nadaných ľudí späť do regiónu.“

Vladimír Šucha, expert na vedu, výskum a školstvo: „Keď bude vôľa a keď bude príležitosť urobiť niečo podobné na celonárodnej úrovni, tak podchytíme aj ďalšie regióny, prepojíme ich, aby Slovensko sa dostalo medzi tie krajiny, kam patrí, najinovatívnejšie krajiny.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, inovácie, technológie, doprava

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač