Zatraktívnia investície do výskumu

20. 12. 2019

Od januára začne platiť novela zákona o dani z príjmov, ktorá zvyšuje daňové úľavy firmám, ktoré budú investovať do vedy a výskumu. Podľa odborníkov budeme mať najlepšie nastavené podmienky spomedzi všetkých krajín strednej Európy. Super odpočet môžu využiť všetky firmy, aj živnostníci. Stačí, ak preukázateľne investujú do zlepšenia svojich tovarov a služieb a túto aktivitu spracujú do projektu výskumu.

TV TA 3(17. 12. 2019; TV TA3; Hlavné správy; 18.30; Daniel Horňák, Alfonz Šuran)

Alfonz Šuran, moderátor: „Firmy budú môcť od januára investovať do vedy a výskumu podstatne výhodnejšie. Začne platiť novela zákona o dani z príjmov, ktorá zvyšuje daňové úľavy na tento účel. Podľa odborníkov budeme mať najlepšie nastavené podmienky spomedzi všetkých krajín strednej Európy.“

Daniel Horňák, redaktor: „Firmy sa pravidelne sťažujú na to, že nemajú vhodné podmienky na investície do vedy a výskumu. Tie sú zvyčajne finančne veľmi náročné. Od budúceho roka by to už nemalo platiť. Výška takzvaného superodpočtu vzrastie na 200 %.“

Ladislav Kamenický, minister financií (Smer-SD): „Napríklad podnikateľ dá na nejaký vývojový projekt 100 000 eur, tak až 200 000 eur si môže dať do nákladov.”

Daniel Horňák: „Superodpočet môžu využiť všetky firmy, aj živnostníci. Stačí, ak preukázateľne investujú do zlepšenia svojich tovarov a služieb a túto aktivitu spracujú do takzvaného projektu výskumu. Ten už nemusia predložiť pred začiatkom samotného vývoja, čo bolo doteraz častou prekážkou pri jeho vypracovaní. Bude stačiť, ak ho doložia pri nasledujúcom daňovom priznaní. Podľa odborníka b ude mať Slovensko najatraktívnejšiu podporu investícií do inovácií spomedzi okolitých krajín.”

Cyril Chovanec, Slovenská komora daňových poradcov: „Superodpočet môže veľmi pomôcť, čo sa týka prilákania aj nových investícií.”

Daniel Horňák: „Ďalšia výhoda tohto opatrenia spočíva v možnosti prenesenia výdavkov. Ak si ich firma nemôže uplatniť v najbližšom zdaňovacom období, môže tak urobiť ešte do 5 rokov. Odborníci hodnotia opatrenie pozitívne. Vzhľadom na jeho transparentnosť podľa nich nehrozí ani zneužívanie daňových výhod.”

Zuzana Blažejová, výkonná riaditeľka KPMG na Slovensku (telefonát): „Tie pravidlách sú nastavené dosť prísne. Existuje metodický pokyn, ktorý hovorí o tom, že čo ten projekt výskumu a vývoja musí obsahovať.“

Daniel Horňák: „Vláda zaviedla superodpočet v roku 2015 a odvtedy záujem firiem o túto možnosť kontinuálne rastie. Zvýhodnenie podmienok by malo priniesť ďalší skokový nárast záujmu o jeho využívanie.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, veda, výskum, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač