Články z vednej politiky na portáli VEDA NA DOSAH

01. 01. 2020

Vedecký kaleidoskop vo forme elektronických novín do roku 2019 vytváral informačný priestor pre všetkých, ktorých zaujíma svet slovenskej vedy a techniky, jej propagácia a popularizácia. Vytváral priestor pre Vás.

VEDA NA DOSAH - logo(01. 01. 2020)

Kaleidoskop je optická hračka so zrkadlami, ktoré mnohonásobne odrážajú farebné sklíčka v pestrom súmernom obrazci, meniacom sa pri otáčaní. Vytvárajú pestrý sled výjavov. Kaleidoskop hneď po svojom vynájdení bol veľmi obľúbenou hračkou a je ňou až doteraz. Patent, ktorý si v roku 1817 jeho vynálezca – škótsky fyzik Sir David Brewster prihlásil, mu veľa nevyniesol, pretože prístroj si mohol pre jeho jednoduchosť zhotoviť každý.  Názov mu dal z gréčtiny – kalos (krásny) + eidos (tvar)+ skopein (pozorovať). Napriek jeho bohatej vedeckej práci v oblasti refrakcie, absorpcie, interferencie a polarizácie svetla zostal pre širokú verejnosť známy práve ako objaviteľ kaleidoskopu.

Slovo kaleidoskop používa i v prenesenom význame a označuje rýchle striedanie niečoho, pestrú zmes pojmov, udalostí, dojmov a podobne.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR malo ambíciu priniesť užívateľom internetu ešte jeden kaleidoskop. Vedecký. Taký, ktorý ako farebné sklíčka kaleidoskopu odzrkadľoval  slovenskú vedu, prinášal pestré informácie o dianí na našej vedeckej scéne a šíril ich medzi internetovou verejnosťou. 

Vedecký kaleidoskop vo forme elektronických novín do roku 2019 vytváral informačný priestor pre všetkých, ktorých zaujíma svet slovenskej vedy a techniky, jej propagácia a popularizácia. Vytvára priestor pre Vás.

Nahliadnite preto do nášho spoločného kaleidoskopu a vnímajte krásu farieb  a rôznorodosti vedeckého diania na Slovensku ale už na portáli VEDA NA DOSAH.

 

Kľúčové slová:
technológie, veda, výskum

Tlač