Aktuality

UNINFOS 2014 19.Aug 2014

Medzinárodná konferencia o univerzitných informačných systémoch, 27. – 29. 10. 2014 v Košiciach

Vysokoškoláci sa môžu uchádzať o štipendium v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko 12.Aug 2014

Výzva pre doktorandov, postdoktorandov, diplomantov, uzávierka je 15. 10. 2014.

Danube Innovation Partnership SUMMER SCHOOL on Knowledge and Technology Transfer 10.Aug 2014

Letná škola zameraná na transfer poznatkov a technológií, ktorú organizuje Joint Research Centre (JRC)  v spolupráci s partnermi v Belehrade v dňoch 17. – 24. 9. 2014.

Workshop pre začiatočníkov – Vyhľadávanie v písaných korpusoch 07.Aug 2014

Dňa 12. 8. 2014 sa o 14.00 hod. začne ďalší zo série praktických seminárov Vyhľadávanie v Slovenskom národnom korpuse. Seminár je určený pre začiatočníkov. Organizátori: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Miesto konania je  Slovenský národný korpus, Panská 26, Bratislava, 3. poschodie.

Systém posudzovania žiadostí sa zjednoduší 06.Aug 2014

Systém posudzovania žiadostí o poskytnutie grantov na riešenie výskumných a vývojových projektov, o ktoré sa žiadatelia uchádzajú na základe verejných výziev, sa zjednoduší.

Program SASPRO – Mobilitný program SAV 05.Aug 2014

V apríli 2014 vyhlásila Slovenská akadémia vied (SAV) prvú výzvu na podávanie prihlášok do Programu SASPRO. Výzva je určená skúseným vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem pracovať v organizáciách Slovenskej akadémie vied.


<< < | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | > >>


Tlač