Aktuality

EÚ odštartovala tretí ročník Women Innovators Prize 16.Mar 2015

Európska únia otvorila tretí ročník súťaže Women Innovators Prize, ktorá odmení tri ženy na základe ich vynikajúcich výsledkov v oblasti inovácii a ich úspešné prevedenie na trh.

Pozvánka na ŠTUDENTSKÚ VEDECKÚ KONFERENCIU 16.Mar 2015

V mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem srdečne pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou

Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2015, ktorá sa bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave dňa 22. apríla 2015.

Vedecká cukráreň: Nanoštruktúry pre LED a laserové diódy 03.Mar 2015

NCPVaT pri CVTI SR spolu s o. z. Mladí vedci Slovenska pozývajú študentov stredných  škôl na vedeckú debatu  na tému: Nanoštruktúry pre LED a laserové diódy. Podujatie sa uskutoční dňa 24. marca 2015 o 9.00 hod. v CVTI SR, 2. poschodie.

COST Info Day 03.Mar 2015

Dňa 20. marca 2015 sa uskutoční v priestoroch  CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava COST Info Day,

CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ 26.Feb 2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Európska organizácia pre jadrový výskum CERN, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Centrum vedecko-technických informácii Slovenskej republiky a Slovenská obchodná a priemyselná komora spoločne usporiadali výnimočnú konferenciu

 CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ

 ktorá sa bude konať 24. marca 2015 na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v Bratislave.

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. ocenený prezidentom americkej spoločnosti pre vykurovanie, chladenie a klimatizáciu 13.Feb 2015

Prezident spoločnosti Tom Phoenix odovzdal významné ocenenie ASHRAE Fellow za zásluhy a dosiahnuté výsledky v odbore vykurovania, chladenia, klimatizácie a vetrania prof. Ing. Dušanovi Petrášovi, PhD.

Otvorenie Výskumného centra spoločnosti ESET 12.Feb 2015

Dňa 17. februára 2015 o 11.30 hod. sa v budove Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Ilkovičova 2) uskutoční slávnostné otvorenie Výskumného centra spoločnosti ESET.

Vedecká cukráreň: Prečo je dobré kopať v Egypte? 03.Feb 2015

NCPVaT pri CVTI SR spolu s o. z. Mladí vedci Slovenska pozývajú študentov stredných  škôl na vedeckú debatu  na tému: Prečo je dobré kopať v Egypte? Hosťom februárovej Bratislavskej vedeckej cukrárne  bude Mgr. et Mgr. Martin Odler.

Pozvánka na prezentáciu činnosti Výskumného centra ŽU v Žiline 27.Jan 2015

Verejná prezentácia činnosti výskumných tímov a pracovísk Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline.

Workshop k výzvam Horizontu 2020 na rok 2015 20.Jan 2015

Dňa 22.  01. 2015 sa uskutoční workshop, na ktorom budete môcť konzultovať aktuálne výzvy na rok 2015 ku všetkým oblastiam H2020.


<< < | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | > >>


Tlač