Aktuality

Pozvánka na Konferenciu k predstaveniu OP Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácii z vybraných programov EÚ 13.Jan 2015

V stredu 21. januára 2015 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave uskutoční Konferencia k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ.

Konferencia Slovensko v Horizonte 2020 13.Jan 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj organizuje konferenciu Slovensko v Horizonte 2020. Konferencia sa bude konať dňa 16. januára 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava (2. poschodie). Podujatie sa koná pri príležitosti výročia oficiálneho otvorenia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj (SLORD).

Vedecká cukráreň: Mobilné roboty okolo nás 13.Jan 2015

 Srdečne vás pozývame do januárovej vedeckej cukrárne, kde sa návštevníci dozvedia zaujímavé informácie o mobilnej robotike, robotoch okolo nás a prečo sa v budúcnosti stanú bežnou súčasťou našich životov.

Veda v CENTRE – Nitra: Modelovanie procesov pomocou Petriho sietí 08.Dec 2014

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre pripravila na 18. decembra 2014 ďalšie posedenie pri šálke kávy s osobnosťami vedy. Hosťom vo vedeckej kaviarni bude doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD., pracovník Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

Vedecká cukráreň: Svet zmietajú krízy − čo nás čaká v budúcnosti? 08.Dec 2014

Pozývame žiakov bratislavských stredných škôl do vedeckej cukrárne dňa 16. decembra 2014 o 9.00 hod. Prednášať bude Mgr. Alexander Ač, Ph.D.

Hosťom Vedy v CENTRE bola biochemička RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. 28.Nov 2014

Hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE vo štvrtok dňa 27. 11. 2014 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) bola RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave. Organizátorom podujatia bolo tradične Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Minister P. Pellegrini odovzdal ceny za vedu a techniku 2014 13.Nov 2014

Dňa 13. novembra 2014 o 17.00 hod. konalo sa v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave slávnostné odovzdávanie cien za vedu a techniku 2014. Ceny odovzdával minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini.

Workshop k Dunajskej stratégii 13.Nov 2014

Dňa 13. novembra 2014 o 14.00 hod. konal sa v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) workshop, ktorého organizátorom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Národná konferencia TVT 2014 13.Nov 2014

Vo štvrtok 13. novembra 2014 konala sa v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave Národná konferencia, ktorá je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014. 

Dva vysielacie dni rádioamatérskeho klubu OM3KFF na výstave Wireless World – bezdrôtový svet 10.Nov 2014

V rámci výstavy Wireless World – bezdrôtový svet  sa uskutočnili dva vysielacie dni rádioamatérskeho klubu OM3KFF fungujúcom pri FEI STU, Bratislava.


<< < | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | > >>


Tlač