Bratislava bude hostiť 4th European Technology Assessment Conference

18. 03. 2019

V dňoch 4. až 6. novembra 2019, sa uskutoční  konferencia s názvom: 4th European Technology Assessment Conference. Spoluorganizátormi konferencie sú Slovenská akadémia vied (SAV), Technologické centrum AV ČR (TC), Institute for Technology Assesment and Systems Analysis (ITAS) a Institute Technology Assesment (ITA).Bratislava

Konferencia v Bratislave nadväzuje na konferencie v Prahe, v Berlíne a v Corku. Témou budú "Value-driven Technologies: Methods, Limits, and Prospects for Governing Innovations", teda hodnotenie technológií, vedecko-technologické štúdie (STS), zodpovedný výskum a inovácie (RRI), verejné angažmán a predpovedanie budúceho vedeckého, technologického a inovačného pokroku a vedomostnej základne. Do tohto sa môžu zapojiť tvorcovia politík a zapojené strany.

Stránka konferencie

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač