COST Infoday 2019 v CVTI SR

16. 01. 2019

Srdečne Vás pozývame na COST Infoday 2019 za účasti riaditeľa COST Association Dr Ronalda de Bruina. Podujatie sa uskutoční 7. februára 2019 v konferenčnej sále CVTI SR, na Lamačskej ceste 8/A so začiatkom o 8.30 hod.logo programu COST

Podujatie  je organizované na  zvýšenie povedomia vedeckej a výskumnej obce a príslušných zainteresovaných strán o fungovaní programu COST a možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Zaregistrovať sa môžete do 4. 2. 2019

 O programe COST

COST je najdlhšie trvajúci európsky program na podporu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy i mimo nej. Je jedinečným prostriedkom na to, aby vedci spoločne rozvíjali svoje vlastné nápady a nové iniciatívy vo všetkých oblastiach vedy a techniky vrátane spoločenských a humanitných vied prostredníctvom celoeurópskeho prepojenia národne financovaných výskumných činností. Hrá významnú úlohu pri budovaní európskeho výskumného priestoru. Dopĺňa činnosti programu H2020 a tvorí dôležité prepojenie k vedeckým komunitám v nových cieľových krajinách, kde patrí aj Slovensko.


COST INFODAY 2019 (program v pdf)

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač