Danubius Young Scientist Award

13. 05. 2019

IDM logoCena Danubius Young Scientist Award 2019 bola založená v roku 2011 Spolkovým ministerstvom pre vzdelanie, výzkum a vývoj v Rakúsku (BMBFW) a Ústavom pre podunajskú oblasť a stednú Európu (IDM). Tato cena bude udelená 14 mladým vedcom po jednom z každej jednotlivej krajiny Podunajskej oblasti (Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Nemecko, Maďarsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina). 

Cena chce upozorniť na vedecké práce a talentovaných mladých vedcov a zviditeľniť vedeckú komunitu v Podunajsku.

Každý výherca získa 1200 eur.
Uzávierka prihlášok je 31. mája 2019.

Informácie  týkajúce sa  podmienok účasti a hodnotenia uchádzačov nájdete tu.

 (MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač