Egypt má záujem o rozvoj spolupráce so Slovenskom v oblasti vzdelávania a vedy

22. 07. 2019

spolupráca MŠVVŠ SR s EgypromPredmetom rozhovoru bolo posilnenie spolupráce pri recipročných výmenných pobytoch študentov, učiteľov, ako aj možnosti bilaterálnej vedeckej spolupráce.
Partneri diskutovali aj o procese zasielania a schvaľovania žiadostí na študijné pobyty do Egyptskej arabskej republiky.
Obe strany sa dotkli tiež oblasti spolupráce jednotlivých univerzít pre uzatváranie samostatných bilaterálnych dohôd so zahraničnými univerzitami a vedeckými pracoviskami.Dohodli sa na posilnení možností vzájomnej kooperácie v oblasti vzdelávania, ktorú poskytuje  Dohoda medzi vládou SR a vládou Egyptskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu.

Viac: MŠVVŠ SR

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač